Evropská komise vydala rozhodnutí o podpoře pro sportovní organizace ve výši jedné miliardy korun

24. 7. 2020
Rozhodnutí vydané na základě čl. 107 2b) SFEU se týká systémů náhrad pro sportovní organizace, na infrastrukturu a sportovní akce zrušené v souvislosti s COVID–19.

Potenciálními příjemci jsou neziskové organizace, které 1) vlastní nebo provozují sportovní infrastrukturu, 2) musely zrušit, omezit či odložit sportovní událost, 3) bylo jim znemožněno užívání sportovní infrastruktury navzdory placení za užívání dané infrastruktury. Opatření se nevztahuje na ztrátu příjmu. Náhrada je omezena na položky přímo spojené se škodou způsobenou přijatými vládními opatřeními v období nouzového stavu v České republice. Poskytovatelem podpory je Národní sportovní agentura.

 

Rozhodnutí Evropské komise: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202030/286956_2175432_128_2.pdf

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/072

10. srpna 2020 / Program COVID Lázně byl schválen, přivede klienty do lázeňských zařízení Evropská komise schválila podle tzv. dočasného rámce český podpůrný program na podporu lázeňského sektoru COVID Lázně v celkovém objemu 1 miliardy korun

28. července 2020 / Evropská komise schválila Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus Evropská komise včera vydala rozhodnutí, kterým byla schválena podpora v rámci programu Antivirus s odkazem na tzv. Dočasný rámec Evropské komise

28. července 2020 / Zahájení veřejné konzultace k revizi Pokynů pro regionální podporu 2014 - 2020 Evropská komise zahájila dne 23. 7. 2020 veřejnou konzultaci týkající se revidovaných Pokynů k regionální podpoře 2014 - 2020

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz