Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu

3. 7. 2020
Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „nařízení“) je použitelné do konce tohoto roku (dle článku 5 v aktuálním znění je nařízení použitelné do 31. prosince 2020), připravila Komise návrh změny předmětného nařízení.

Komise zamýšlí prodloužit platnost nařízení až do 31. 12. 2023. Zároveň, v reakci na pandemii Covid-19, Komise navrhuje, aby se nařízení mohlo vztahovat i na podniky, které nesplňovaly definici podniku v obtížích ke dni 31. 12. 2019, ale staly se podniky v obtížích v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.  

Evropská komise k návrhu úpravy nařízení vyhlásila veřejnou konzultaci se lhůtou pro podání připomínek do 3. 8. 2020. 

Souhrnné stanovisko státních orgánů České republiky koordinuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jiné subjekty mohou připomínky podat přímo Evropské komisi.

 

Bližší informace k veřejné konzultaci v angličtině jsou dostupné zde:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_sgei_prolongation/index_en.html

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/065

22. října 2020 / Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - aktualizováno 22. 10. 2020 Předseda vlády České republiky tímto v návaznosti na usnesení vlády č. 1072 ze dne 19. října 2020 a jednání vlády konané dne 22. října 2020 oznamuje rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení

21. října 2020 / Změny v nahlížení do správního spisu v době nouzového stavu Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl v souvislosti s druhou vlnou onemocnění COVID-19 vládou České republiky opětovně vyhlášen stav nouze a přijata řada opatření, jejichž...

21. října 2020 / Program letošní Svatomartinské konference zahrnuje témata z hospodářské soutěže i veřejné podpory Navzdory ztíženým podmínkám, které si vyžádaly uskutečnění Svatomartinské konference 2020 výlučně v on-line formátu, usiluje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o přípravu co...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz