Evropská komise schválila koronavirovou podporu pro podniky v Moravskoslezském kraji

26. 6. 2020
Evropská komise svým rozhodnutím schválila České republice další program veřejné podpory zaměřené na překonávání následků koronavirové epidemie. Poskytovatelem podpor v celkovém objemu až 70 milionů korun bude Moravskoslezský kraj a podpořit má podniky v tomto regionu. Program byl Komisí schválen podle tzv. Dočasného rámce.

Podpora bude poskytována ve formě přímých plateb a je určena pro podniky působící v Moravskoslezském kraji, jednak pro mikropodniky a dále pro podniky všech velikostí, které provozují turistické cíle – podpora umožní vstup do těchto turistických cílů zdarma. Podpora má příjemcům zajistit potřebnou likviditu a pomoci jim tak překonat obtíže, do nichž se dostali v důsledku pandemie. Výše podpory pro jednotlivé příjemce nesmí přesáhnout limit 800 tisíc eur, tak jak požaduje příslušné ustanovení Dočasného rámce.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/060
 

9. července 2020 / Nová vyhláška v oblasti veřejné podpory přináší novou povinnost pro poskytovatele Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 298/2020 Sb. ze dne 15. 6. 2020, o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního...

8. července 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory pro OSVČ ve výši 15 miliard korun Evropská komise svým pondělním rozhodnutím vydaným podle dočasného rámce povolila program veřejné podpory v celkovém objemu až 15 miliard korun, která je určena pro osoby samostatně výdělečně...

3. července 2020 / Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz