Evropská komise schválila podpůrný program COVID - nájemné

3. 6. 2020
Evropská komise svým včerejším rozhodnutím odsouhlasila český program veřejné podpory COVID – nájemné.

Prostředky ve výši až 5 miliard korun mohou být poskytnuty jako kompenzace podnikatelům, kteří platí nájem za své provozovny a nemohli v důsledku vládních opatření souvisejících s koronavirovou krizí svou činnost vykonávat nebo museli provoz omezit. Podpůrný program má postiženým podnikatelům pomoci překlenout náhlý nedostatek prostředků, kterému mohou čelit v důsledku vládních opatření namířených proti šíření koronaviru.

Podpora bude poskytována ve formě přímých dotací, a to až do výše 50 % původních nákladů na nájemné za měsíce duben, květen a červen 2020, avšak s podmínkou, že pronajímatel souhlasil se snížením původní výše nájemného o 30 %.

Podle rozhodnutí Komise je schvalovaný program veřejné podpory nutným a přiměřeným prostředkem pro boj s pandemií a je v souladu s tzv. dočasným rámcem – zejména podpora pro jeden podnik nepřekročí 800 000 euro a současně program skončí k 31. 12. 2020.

Tisková zpráva Evropské komise

Tiskové oddělení ÚOHS
20/054

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

16. září 2020 / Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci vyzývající členské státy a další zúčastněné strany, aby poskytly své názory a komentáře ke stávajícím pravidlům EU pro státní podporu...

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz