Evropská komise schválila podpůrný program COVID - nájemné

3. 6. 2020
Evropská komise svým včerejším rozhodnutím odsouhlasila český program veřejné podpory COVID – nájemné.

Prostředky ve výši až 5 miliard korun mohou být poskytnuty jako kompenzace podnikatelům, kteří platí nájem za své provozovny a nemohli v důsledku vládních opatření souvisejících s koronavirovou krizí svou činnost vykonávat nebo museli provoz omezit. Podpůrný program má postiženým podnikatelům pomoci překlenout náhlý nedostatek prostředků, kterému mohou čelit v důsledku vládních opatření namířených proti šíření koronaviru.

Podpora bude poskytována ve formě přímých dotací, a to až do výše 50 % původních nákladů na nájemné za měsíce duben, květen a červen 2020, avšak s podmínkou, že pronajímatel souhlasil se snížením původní výše nájemného o 30 %.

Podle rozhodnutí Komise je schvalovaný program veřejné podpory nutným a přiměřeným prostředkem pro boj s pandemií a je v souladu s tzv. dočasným rámcem – zejména podpora pro jeden podnik nepřekročí 800 000 euro a současně program skončí k 31. 12. 2020.

Tisková zpráva Evropské komise

Tiskové oddělení ÚOHS
20/054

1. března 2021 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2020 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz