Evropská komise zveřejnila nové dokumenty týkající se poskytování pomoci podnikům postiženým pandemií COVID-19, které působí v oblasti dopravy

29. 5. 2020
Dokumenty se týkají odvětví letecké, pozemní a námořní dopravy. Uvedené dokumenty poskytují přehled situací, ve kterých veřejné financování nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, nicméně jejich převážná část je věnována přehledu pravidel pro veřejnou podporu, na jejichž základě lze pomoc podnikům v oblasti dopravy poskytovat.

Komise dále publikovala doporučení vztahující se k možnosti poskytovat ze strany provozovatelů v oblasti cestování a dopravy vouchery pro cestující jako alternativu k vrácení peněz. Veřejnou podporu by pak představovala případná záruka za tyto vouchery. Podmínky, za kterých by mohla být taková podpora shledána Evropskou komisí slučitelnou s vnitřním trhem, jsou uvedeny v doporučení. Podpora poskytovaná dle doporučení podléhá notifikaci Evropské komisi. Odkazy na uvedené dokumenty (s výjimkou námořní dopravy) naleznete na internetových stránkách ÚOHS v části Pandemie COVID19 a pravidla veřejné podpory .

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/053

9. července 2020 / Nová vyhláška v oblasti veřejné podpory přináší novou povinnost pro poskytovatele Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 298/2020 Sb. ze dne 15. 6. 2020, o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního...

8. července 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory pro OSVČ ve výši 15 miliard korun Evropská komise svým pondělním rozhodnutím vydaným podle dočasného rámce povolila program veřejné podpory v celkovém objemu až 15 miliard korun, která je určena pro osoby samostatně výdělečně...

3. července 2020 / Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz