Evropská komise zahájila druhou veřejnou konzultaci k návrhu na rozšíření GBER o nové kategorie podpory

17. 5. 2020
Na jaře roku 2018 předložila Komise Evropskému parlamentu návrh na změnu tzv. zmocňovacího nařízení (nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory).

Přijetím uvedeného návrhu bylo doplněno zmocňovací nařízení o další kategorie podpor; tímto bylo Komisi umožněno rozšířit obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) právě o tyto další kategorie podpory. Návrh příslušných úprav GBER zveřejnila Komise v červnu 2019 v rámci první veřejné konzultace k tomuto návrhu.

Navrhované změny se týkají tří oblastí, a to:

  • projektů Evropské územní spolupráce
  • projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které obdržely pečeť excelence v rámci programu Horizont 2020 nebo programu Horizont Evropa a v jejich rámci také projekty spolufinancování a akce „Teaming“
  • vnitrostátního financování spojeného s financováním z programu InvestEU 

Nyní Komise zahájila druhou veřejnou konzultaci v této věci; návrh na změnu (rozšíření) GBER byl na základě výsledků první veřejné konzultace poupraven. Oblasti, o které má být GBER rozšířen, zůstávají v předkládaném druhém návrhu nezměněny. K úpravám došlo v částech týkajících se např. intenzit podpory, podmínek způsobilosti či požadavků na hodnocení, podávání zpráv a monitorování. Byly rovněž zpřesněny některé definice.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rámci své koordinační role v oblasti veřejné podpory připraví za Českou republiku, ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a dalšími poskytovateli veřejné podpory, souhrnné připomínky k předloženému druhému návrhu na rozšíření GBER a zašle je Evropské komisi.

 

Text druhého návrhu na rozšíření GBER je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/consultation_document_cs.pdf 

Vysvětlení hlavních změn, které byly provedeny k dispozici zde:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/background_note_cs.pdf

Tisková zpráva Evropské komise k dispozici zde:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_857

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/048

 

 

9. července 2020 / Nová vyhláška v oblasti podpory de minimis přináší novou povinnost pro poskytovatele Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 298/2020 Sb. ze dne 15. 6. 2020, o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního...

8. července 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory pro OSVČ ve výši 15 miliard korun Evropská komise svým pondělním rozhodnutím vydaným podle dočasného rámce povolila program veřejné podpory v celkovém objemu až 15 miliard korun, která je určena pro osoby samostatně výdělečně...

3. července 2020 / Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz