Český koronavirový program záruk pro podniky do 500 zaměstnanců byl schválen Evropskou komisí

16. 5. 2020
Evropská komise schválila český program záruk ve výši přibližně 18,5 miliard eur (500 miliard Kč) na podporu poskytování půjček podnikům s nejvýše 500 zaměstnanci, které jsou postiženy koronavirovou pandemií. Tento program byl schválen na základě dočasného rámce státní podpory.

Uvedený program, který bude spravovat Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB), má podpořit půjčky podnikům, které mají nejvýše 500 zaměstnanců a jsou postiženy koronavirovou pandemií. Podpora bude poskytována formou státních záruk za úvěry.

Cílem tohoto opatření je omezit rizika spojená s poskytováním úvěrů podnikům s nejvýše 500 zaměstnanci, které jsou nejvíce postiženy hospodářským dopadem koronavirové pandemie, a to tím, že zlepší jejich přístup k financování z vnějších zdrojů, čímž zajistí pokračování jejich činnosti.

Komise ve svém rozhodnutí shledala, že opatření předložené Českem je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Zejména se vztahuje na záruky za nové úvěry na pracovní kapitál s omezenou splatností a omezeným objemem; je časově omezeno; omezuje riziko, které stát podstupuje, na nejvýše 90%, zajišťuje přiměřené protiplnění za záruky a zaručuje, že banky nebo jiné finanční instituce budou účinně směrovat podporu příjemcům, kteří ji potřebují.

Podle Komise je daný program nezbytný, vhodný a přiměřený k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném rámci.

Tisková zpráva Evropské komise

Tisková zpráva ÚOHS
20/047

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

16. září 2020 / Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci vyzývající členské státy a další zúčastněné strany, aby poskytly své názory a komentáře ke stávajícím pravidlům EU pro státní podporu...

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz