Český koronavirový program záruk pro podniky do 500 zaměstnanců byl schválen Evropskou komisí

16. 5. 2020
Evropská komise schválila český program záruk ve výši přibližně 18,5 miliard eur (500 miliard Kč) na podporu poskytování půjček podnikům s nejvýše 500 zaměstnanci, které jsou postiženy koronavirovou pandemií. Tento program byl schválen na základě dočasného rámce státní podpory.

Uvedený program, který bude spravovat Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB), má podpořit půjčky podnikům, které mají nejvýše 500 zaměstnanců a jsou postiženy koronavirovou pandemií. Podpora bude poskytována formou státních záruk za úvěry.

Cílem tohoto opatření je omezit rizika spojená s poskytováním úvěrů podnikům s nejvýše 500 zaměstnanci, které jsou nejvíce postiženy hospodářským dopadem koronavirové pandemie, a to tím, že zlepší jejich přístup k financování z vnějších zdrojů, čímž zajistí pokračování jejich činnosti.

Komise ve svém rozhodnutí shledala, že opatření předložené Českem je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Zejména se vztahuje na záruky za nové úvěry na pracovní kapitál s omezenou splatností a omezeným objemem; je časově omezeno; omezuje riziko, které stát podstupuje, na nejvýše 90%, zajišťuje přiměřené protiplnění za záruky a zaručuje, že banky nebo jiné finanční instituce budou účinně směrovat podporu příjemcům, kteří ji potřebují.

Podle Komise je daný program nezbytný, vhodný a přiměřený k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném rámci.

Tisková zpráva Evropské komise

Tisková zpráva ÚOHS
20/047

1. března 2021 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2020 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz