Druhé rozšíření a změna dočasného rámce pro poskytování podpor podnikům za současné krize

11. 5. 2020
V pátek 8. 5. 2020 přijala Evropská komise druhý pozměňovací návrh, kterým se Dočasný rámec rozšiřuje o novou kategorii podpory, a sice o podporu na rekapitalizaci podniků. Současně došlo k úpravám a doplněním některých stávajících ustanovení Dočasného rámce.

Podporu na rekapitalizaci je možné poskytnout pouze za splnění stanovených podmínek. Poskytnutí této podpory, stejně jako jakékoliv další formy podpory dle Dočasného rámce, podléhá notifikaci. Notifikaci Evropské komisi provádí poskytovatel podpory, za spolupráce a prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Stručný přehled podmínek pro poskytnutí podpory na rekapitalizaci:

Podpora musí být nezbytná, vhodná a přiměřená (podpora omezená na minimum); stát musí obdržet v souvislosti s investicí odpovídající protiplnění za rizika spojená s takovou investicí; musí být vypracována strategie pro ukončení státní účasti v podniku; dokud nedojde k ukončení státní účasti, příjemci nesmí vyplácet dividendy ani zpětně nakupovat akcie, kromě těch od státu; stát musí zveřejnit do 3 měsíců od poskytnutí podpory ve formě rekapitalizace předepsané informace o příjemci ve smyslu Přílohy III GBER (obecného nařízení o blokových výjimkách).

 

Pozměňovací text Dočasného rámce zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf

Tisková zpráva EK k dispozici zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_838

 

Tiskové oddělení ÚOHS

20/044

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

16. září 2020 / Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci vyzývající členské státy a další zúčastněné strany, aby poskytly své názory a komentáře ke stávajícím pravidlům EU pro státní podporu...

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz