Druhé rozšíření a změna dočasného rámce pro poskytování podpor podnikům za současné krize

11. 5. 2020
V pátek 8. 5. 2020 přijala Evropská komise druhý pozměňovací návrh, kterým se Dočasný rámec rozšiřuje o novou kategorii podpory, a sice o podporu na rekapitalizaci podniků. Současně došlo k úpravám a doplněním některých stávajících ustanovení Dočasného rámce.

Podporu na rekapitalizaci je možné poskytnout pouze za splnění stanovených podmínek. Poskytnutí této podpory, stejně jako jakékoliv další formy podpory dle Dočasného rámce, podléhá notifikaci. Notifikaci Evropské komisi provádí poskytovatel podpory, za spolupráce a prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Stručný přehled podmínek pro poskytnutí podpory na rekapitalizaci:

Podpora musí být nezbytná, vhodná a přiměřená (podpora omezená na minimum); stát musí obdržet v souvislosti s investicí odpovídající protiplnění za rizika spojená s takovou investicí; musí být vypracována strategie pro ukončení státní účasti v podniku; dokud nedojde k ukončení státní účasti, příjemci nesmí vyplácet dividendy ani zpětně nakupovat akcie, kromě těch od státu; stát musí zveřejnit do 3 měsíců od poskytnutí podpory ve formě rekapitalizace předepsané informace o příjemci ve smyslu Přílohy III GBER (obecného nařízení o blokových výjimkách).

 

Pozměňovací text Dočasného rámce zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf

Tisková zpráva EK k dispozici zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_838

 

Tiskové oddělení ÚOHS

20/044

1. března 2021 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2020 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz