Komise schválila podpůrný program záruk pro velké podniky zabývající se exportem

5. 5. 2020
Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž schválila český režim záruk ve výši přibližně 5,2 miliardy EUR (142 miliard CZK) pro velké podniky zabývající se vývozem, které jsou postiženy koronavirovou pandemií. Uvedený režim byl schválen podle tzv. dočasného rámce státní podpory.

Česká republika notifikovala podle dočasného rámce systém záruk ve výši přibližně 5,2 miliardy EUR (142 miliard CZK) na podporu poskytování úvěrů velkým vyvážejícím podnikům postiženým koronavirovou pandemií. Podpora ve formě státních záruk za úvěry bude dostupná velkým podnikům, jejichž vývoz představuje nejméně 20 % ročních příjmů z prodeje.

Účelem tohoto režimu je omezit riziko spojené s poskytováním úvěrů vývozním podnikům, které jsou nejvíce postiženy hospodářským dopadem koronavirové pandemie, a tím zajistit pokračování jejich činností.

Komise shledala, že opatření předložené Českem je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Zejména se i) vztahuje na záruky za investiční úvěry nebo úvěry na pracovní kapitál s omezenou splatností a omezeným objemem; ii) je časově omezeno; iii) omezuje riziko, které stát podstupuje, na nejvýše 80 %; iii) zajišťuje přiměřené protiplnění za záruky a iv) zaručuje, že banky nebo jiné finanční instituce budou účinně směrovat podporu příjemcům, kteří ji potřebují.

Režim bude spravovat česká Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Poskytnuté záruky podpoří poskytování úvěrů uvedeným společnostem, ale nebudou mít podobu vývozní podpory závislé na vývozních činnostech, jelikož nejsou vázány na konkrétní vývozní smlouvy. Režim naopak financuje obecnou činnost příjemců tím, že jim usnadňuje přístup k likviditě ve formě úvěrů na pracovní kapitál a investičních úvěrů.

Tisková zpráva Evropské komise

Tiskové oddělení ÚOHS
20/040

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

16. září 2020 / Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci vyzývající členské státy a další zúčastněné strany, aby poskytly své názory a komentáře ke stávajícím pravidlům EU pro státní podporu...

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz