Veřejná část registru de minimis opět zpřístupněna bez nutnosti registrace

20. 4. 2020
Příjemci si mohou opět ověřit vyčerpání svého limitu de minimis bez nutnosti předchozí registrace. Ve veřejné části centrálního registru podpor malého rozsahu (registr de minimis) byly provedeny úpravy, které umožňují zveřejňovat údaje o fyzických osobách v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů.

Souhrnné informace o poskytnutých podporách malého rozsahu (de minimis) jsou tedy nyní opět bez nutnosti registrace k dispozici na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI na následující adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search.

Na adrese http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search je možné získat bez předchozí registrace souhrnnou výši podpor de minimis čerpaných konkrétním příjemcem. Pokud příjemce podpory de minimis požaduje detailní informace o podporách, které mu byly zaznamenány do registru de minimis, musí i nadále zažádat o registrovaný přístup postupem popsaným na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html.

Přístup poskytovatelů podpory malého rozsahu do centrálního registru zůstal beze změn a nadále podléhá registraci.

Informace o přístupu k registru de minimis jsou dostupné též na https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/registr-de-minimis.html.

Tiskové oddělení ÚOHS

20/036

 

3. června 2020 / Evropská komise schválila podpůrný program COVID - nájemné Evropská komise svým včerejším rozhodnutím odsouhlasila český program veřejné podpory COVID – nájemné

29. května 2020 / Evropská komise zveřejnila nové dokumenty týkající se poskytování pomoci podnikům postiženým pandemií COVID-19, které působí v oblasti dopravy Dokumenty se týkají odvětví letecké, pozemní a námořní dopravy. Uvedené dokumenty poskytují přehled situací, ve kterých veřejné financování nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl...

17. května 2020 / Evropská komise zahájila druhou veřejnou konzultaci k návrhu na rozšíření GBER o nové kategorie podpory Na jaře roku 2018 předložila Komise Evropskému parlamentu návrh na změnu tzv. zmocňovacího nařízení (nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz