Evropská komise schválila České republice program podpory pro boj s koronavirovou pandemií

15. 4. 2020
Evropská komise včera vydala rozhodnutí, jímž povolila Českou republikou notifikovaný program investiční veřejné podpory Technologie COVID-19 pro malé a střední podniky. Poskytovatelem uvedené veřejné podpory bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a to v rámci Operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Celkový objem veřejné podpory ve formě přímých dotací může dosáhnout až výše 1 miliardy korun.

Účelem opatření je podpořit investice malých a středních podniků na vytvoření výrobních kapacit pro materiál určený na boj s pandemií nemoci COVID 19, zejména medicínských výrobků a léčiv (včetně vakcín) a látek potřebných k jejich výrobě, aktivní farmaceutické látky a suroviny pro ně, zdravotnické přístroje, nemocniční vybavení (včetně ventilátorů, ochranných pomůcek vybavení a diagnostických nástrojů), dezinfekce a surovin nutných pro jejich výrobu, nástrojů pro shromažďování a zpracování dat a také investic do zařízení pro likvidaci nebezpečného biologického odpadu vzniklého v souvislosti s pandemií.

Podporu z programu lze využít u projektů, které nezačaly před 1. únorem 2020. U dříve zahájených projektů pak pouze v případě, kdy by podpora umožnila výrazně zrychlit či rozšířit rámec projektu; v takovém případě jsou způsobilé pouze dodatečné náklady související s urychlením nebo rozšířením rozsahu projektu.  Podpora může být poskytnuta až do výše 50 % způsobilých nákladů. Projekty musí být dokončeny do šesti měsíců od poskytnutí podpory.

Komise posuzovala slučitelnost programu na základě tzv. Dočasného rámce, speciálního předpisu určeného pro řadu kategorií podpor poskytovaných v souvislosti s pandemií COVID 19. V rozhodnutí Komise konstatovala, že podpůrné opatření sice zakládá veřejnou podporu, avšak splňuje podmínky Dočasného rámce, a podporu povolila.

Informace Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_654

Tiskové oddělení ÚOHS
20/034

1. března 2021 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2020 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz