Evropská komise schválila České republice program podpory pro boj s koronavirovou pandemií

15. 4. 2020
Evropská komise včera vydala rozhodnutí, jímž povolila Českou republikou notifikovaný program investiční veřejné podpory Technologie COVID-19 pro malé a střední podniky. Poskytovatelem uvedené veřejné podpory bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a to v rámci Operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Celkový objem veřejné podpory ve formě přímých dotací může dosáhnout až výše 1 miliardy korun.

Účelem opatření je podpořit investice malých a středních podniků na vytvoření výrobních kapacit pro materiál určený na boj s pandemií nemoci COVID 19, zejména medicínských výrobků a léčiv (včetně vakcín) a látek potřebných k jejich výrobě, aktivní farmaceutické látky a suroviny pro ně, zdravotnické přístroje, nemocniční vybavení (včetně ventilátorů, ochranných pomůcek vybavení a diagnostických nástrojů), dezinfekce a surovin nutných pro jejich výrobu, nástrojů pro shromažďování a zpracování dat a také investic do zařízení pro likvidaci nebezpečného biologického odpadu vzniklého v souvislosti s pandemií.

Podporu z programu lze využít u projektů, které nezačaly před 1. únorem 2020. U dříve zahájených projektů pak pouze v případě, kdy by podpora umožnila výrazně zrychlit či rozšířit rámec projektu; v takovém případě jsou způsobilé pouze dodatečné náklady související s urychlením nebo rozšířením rozsahu projektu.  Podpora může být poskytnuta až do výše 50 % způsobilých nákladů. Projekty musí být dokončeny do šesti měsíců od poskytnutí podpory.

Komise posuzovala slučitelnost programu na základě tzv. Dočasného rámce, speciálního předpisu určeného pro řadu kategorií podpor poskytovaných v souvislosti s pandemií COVID 19. V rozhodnutí Komise konstatovala, že podpůrné opatření sice zakládá veřejnou podporu, avšak splňuje podmínky Dočasného rámce, a podporu povolila.

Informace Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_654

Tiskové oddělení ÚOHS
20/034

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

16. září 2020 / Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci vyzývající členské státy a další zúčastněné strany, aby poskytly své názory a komentáře ke stávajícím pravidlům EU pro státní podporu...

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz