Dočasný rámec pro poskytování podpor podnikům za současné krize rozšířen

6. 4. 2020
Necelé dva týdny od přijetí Dočasného rámce pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené současným COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec“) přijala Evropská komise pozměňovací návrh, kterým se rozšiřuje počet kategorií podpor, dle kterých je možno podpořit podniky za současné ekonomické situace vyvolané pandemií koronaviru.

Přijetí pozměňovacího návrhu proběhlo v obdobně rychlém tempu, jako přijetí Dočasného rámce. V pátek 27.3.2020 Evropská komise představila svůj pozměňovací návrh. Úřad v rámci své koordinační činnosti v oblasti veřejné podpory návrh obratem rozeslal všem zainteresovaným subjektům, tedy převážně ministerstvům, s žádostí o předložení připomínek. Během pondělí 30.3.2020 pak odeslal Evropské komisi souhrnné připomínky za Českou republiku. Pozměňovací návrh byl přijat 3.4.2020.

Pozměněný Dočasný rámec rozšiřuje stávající možnosti o nové kategorie podpor, a sice:

  • podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s koronavirem
  • podpora výstavby a modernizace testovacích zařízení rozšiřování výroby
  • investiční podpora výroby produktů určených na boj s COVID-19
  • cílená podpora v podobě odkladu plateb daní a/nebo příspěvků  na sociální zabezpečení
  • cílená podpora v podobě subvencování mzdových nákladů na zaměstnance

Přijetím pozměňovacího návrhu byla dále zpřesněna některá stávající ustanovení Dočasného rámce.

Text pozměněného Dočasného rámce zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_cs.pdf 

Tisková zpráva o přijetí změn Dočasného rámce k dispozici zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_570

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/031

 

17. září 2020 / Svatomartinská konference se uskuteční i letos Navzdory ztíženým podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věří, že i letos uspořádá další ročník Svatomartinské konference o aktuálním dění v soutěžním právu

16. září 2020 / Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci vyzývající členské státy a další zúčastněné strany, aby poskytly své názory a komentáře ke stávajícím pravidlům EU pro státní podporu...

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz