Veřejná konzultace k návrhu novely nařízení (EU) č. 651/2014 GBER

4. 7. 2019
Evropská komise zahájila dne 26. 6. 2019 veřejnou konzultaci k návrhu novely nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER).

Na jaře roku 2018 předložila Komise Evropskému parlamentu návrh na změnu tzv. zmocňovacího nařízení (nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory). Návrh se týkal doplnění zmocňovacího nařízení, jež opravňuje Komisi prohlásit formou nařízení (blokových výjimek) některé kategorie veřejné podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Po přijetí změn zmocňovacího nařízení nyní Komise přistoupila k příslušným úpravám nařízení (EU) č. 651/2014 GBER.

Změny se týkají těchto oblastí:

1) Financování členskými státy poskytované nebo podporované z finančních nástrojů nebo rozpočtových záruk EU centrálně spravovaných Komisí a

2) Projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které obdržely tzv. „pečeť excelence“ (seal of excellence) v rámci programu Horizon2020 nebo Horizon Europe.

3) Podpora Evropské územní spolupráce.

Podklady k veřejné konzultaci včetně pokynů k zaslání komentářů naleznete zde: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html

Veřejná konzultace je otevřená do 27. září 2019.

Tiskové oddělení ÚOHS

19/061/VP014

4. června 2019 / Výroční zpráva 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výsledky své činnosti za rok 2018

4. června 2019 / Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v odvětví letectví Evropská komise zahájila v souvislosti s prováděním tzv. ověření vhodnosti (fitness check) veřejnou konzultaci ke dvěma předpisům v odvětví letectví

31. května 2019 / Definice MSP je nejasná a komplikovaná, zaznělo na závěr konference o veřejné podpoře Program posledního dne společné konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva průmyslu a obchodu na téma veřejné podpory a malých a středních podniků byl vyhrazen...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz