Definice MSP je nejasná a komplikovaná, zaznělo na závěr konference o veřejné podpoře

31. 5. 2019
Program posledního dne společné konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva průmyslu a obchodu na téma veřejné podpory a malých a středních podniků byl vyhrazen diskuzím v rámci workshopů a kulatých stolů.

Na těchto interaktivních debatách, které do dění aktivně zapojily většinu účastníků konference, se hovořilo zejména o možných změnách stávající nejasné definice malých a středních podniků, dále o ujasnění postupů pro zjišťování propojení podniků přes fyzické osoby a o přístupu k údajům, jež mohou být pro zjišťování těchto vazeb přínosné.

V závěrečném shrnutí seminářů, v jejichž rámci se posuzovaly konkrétní případy, uvedl Bohumil Šmucr z Ministerstva průmyslu a obchodu, že většina diskutujících vyjádřila pochybnosti o relevantnosti počtu zaměstnanců pro zjištění skutečné ekonomické síly podniku a přikláněla by se pouze k zohledňování ukazatelů, jako jsou obrat a aktiva podniku. Za problematické označil také přístup k vazbám mezi podniky ve skupině, kdy se pro účely definice MSP nijak nezohledňuje směr kontroly.

Od dalších účastníků konference zazněla kritika nejasnosti definice malých a středních podniků, která způsobuje neúměrnou administrativní zátěž jak pro poskytovatele, tak pro příjemce podpory. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha na závěr řekl, že důraz by se měl klást na to, aby prostředky ze strukturálních fondů šly správným směrem, tedy k malým a středním podnikům a hovořit by se tedy mělo nejprve o efektech a rizicích této podpory a až ve druhém sledu o nastaveních.

Libuše Bílá z ÚOHS doplnila jeho slova tím, že správným krokem mohou být dotazníky pro žadatele o veřejnou podporu, které budou návodné a příjemcům pomohou se zorientovat v požadavcích, které musí prokázat.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/049/VP012

21. ledna 2020 / Veřejná konzultace k návrhu Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále...

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

22. srpna 2019 / Studie Evropské komise o dopadech pravidel veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace Do studie o dopadech pravidel veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace se zapojili jak příjemci podpory, tak poskytovatelé z několika členských států EU. Zabývá se použitím pravidel...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz