Setkání předsedy ÚOHS s ústavními činiteli jsou zcela standardní, nemají vliv na rozhodování

28. 3. 2019
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj považuje za nutné vyjádřit se k mediálním konstrukcím ohledně zásahů některých ústavních činitelů do rozhodování ÚOHS.

Předseda Úřadu nikterak nepopírá, že se setkává s ústavními činiteli, včetně premiéra či prezidenta republiky. Odmítá však spekulace, podle kterých na těchto setkáních docházelo k ovlivňování či zásahům do rozhodování Úřadu. Tato jednání jsou zcela standardní a předseda ÚOHS v jejich rámci poskytuje informace o činnosti a fungování Úřadu, například o ekonomických, rozpočtových a koncepčních otázkách.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je nezávislým správním úřadem, který není podřízen vládě. To  však v žádném případě neznamená, že by Úřad nebyl součástí veřejné správy. Nezávislý je pouze při výkonu rozhodovací pravomoci v ochraně hospodářské soutěže, dozoru nad veřejnými zakázkami nebo zneužitím významné tržní síly. Naopak například v otázkách rozpočtových a ekonomických se musí řídit pokyny Ministerstva financí, v otázkách státní služby podléhá Ministerstvu vnitra apod. Současně Úřad neustále komunikuje s ministerstvy a ostatními správními orgány o připravované legislativě a dalších úkolech veřejné správy. Obdobné lze říci o již uvedených nejvyšších ústavních činitelích a také poslancích a senátorech, respektive sněmovních a senátních výborech, pokud je v jejich rámci diskutována problematika související s působností ÚOHS.

Úřad vždy zdůrazňoval, že ve svém rozhodování se řídí pouze platnými právními předpisy, přičemž toto tvrzení platí bez výjimky pro všechna vedená správní řízení.

Všechna pravomocná rozhodnutí Úřadu jsou zveřejněna na jeho internetových stránkách a kdokoliv do nich tedy může nahlédnout a seznámit se s jejich odůvodněním. Nadto jsou všechna rozhodnutí přezkoumatelná správními soudy. Z rozhodnutí Úřadu týkajících se dozoru nad zadáváním veřejných zakázek jsou přitom správními soudy rušena necelá tři procenta, navíc převážně z procesních důvodů.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/025

13. února 2020 / Save the Date – konference o veřejné podpoře 2020 I v letošním roce bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat konferenci o veřejné podpoře. Uskuteční se ve středu a čtvrtek 10. a 11. června 2020 v brněnském sídle ÚOHS

21. ledna 2020 / Veřejná konzultace k návrhu Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále...

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz