Evropská komise přijala sdělení, které mění časový harmonogram u provozní podpory pro menší letiště

11. 1. 2019
Na jaře letošního roku mělo v souladu se sdělením „Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností“ (dále jen „Pokyny v letecké dopravě“) uplynout pětileté období zvláštního režimu provozní podpory pro letiště s ročním objemem přepravy do 700 000 cestujících. Podle téhož sdělení bylo uloženo Evropské komisi znovu zhodnotit situaci na této kategorii letišť po čtyřech letech od začátku přechodného období (tj. po 4. 4. 2018) s cílem určit, zda je potřebné zvláštní pravidla podpory zachovat.

Pokyny v letecké dopravě Evropské komisi rovněž ukládají provést jejich celkové vyhodnocení nejpozději do šesti let ode dne 4. 4. 2014 (tj. nejpozději do dne 4. 4. 2020).

 

Dne 18. 12. 2018 proto přijala Evropská komise sdělení, které dosud platná období zavedená Pokyny v letecké dopravě pro menší letiště přizpůsobuje časovému harmonogramu platnému pro letiště s objemem přepravy nad 700 000 cestujících ročně.

Platnost zvláštního režimu pro letiště s ročním objemem přepravy do 700 000 cestujících se na základě sdělení ze dne 18. 12. 2018 tedy prodlužuje do dne 3. 4. 2024 (z původně pětiletého období na desetileté). Tím dochází ke sjednocení přechodných období pro menší letiště a letiště s objemem přepravy překračujícím 700 000 cestujících ročně. Prosincové sdělení rovněž uvádí konkrétní příklad výpočtu, v němž je promítnuta změna v podobě prodloužení zvláštního režimu pro provozní podporu pro letiště s objemem přepravy nižším než 700 000 cestujících ročně.

Na základě nově přijatého sdělení dále dochází k odkladu přehodnocení zvláštního režimu platného pro menší letiště, které bude provedeno v rámci celkového hodnocení pokynů, tedy do 4. 4. 2020.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/003/VP002

20. března 2019 / Konference o veřejné podpoře 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá ve dnech 29. až 31. května třídenní mezinárodní konferenci o veřejné podpoře a problematice...

11. března 2019 / Předseda Úřadu je přesvědčen, že vyšetřování potvrdí zákonný průběh všech správních řízení V minulém týdnu se stal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jedním z cílů policejního zásahu, jehož důvodem bylo mimo jiné údajné ovlivňování přezkumu veřejné zakázky na systém...

4. března 2019 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2018 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz