První den konference o veřejné podpoře byl zejména ve znamení výzkumu, vývoje a inovací

30. 5. 2018
V brněnském sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla dnes za účasti více než 150 účastníků zahájena dvoudenní mezinárodní konference o veřejné podpoře. Na pravidelné akci Úřad seznamuje zástupce poskytovatelů a příjemců veřejné podpory a další odborníky s novinkami v této oblasti.

Návštěvníky přivítal místopředseda ÚOHS Petr Solský, který z programu konference zdůraznil zejména témata financování infrastrukturních projektů a podpory na výzkum, vývoj a inovace. Ocenil rovněž, že veřejná podpora již není obecně málo známým pojmem. „I řada středních a menších obcí si začíná uvědomovat problematiku veřejné podpory a zajímá se o ni, což pozorujeme na narůstajícím množství dotazů z této strany,“ uvedl místopředseda Solský, který se zhostil rovněž úvodní přednášky konference. V ní představil činnost Úřadu v oblasti veřejné podpory za uplynulé období a zmínil některé důležité události a změny týkající se veřejné podpory.

Následně vystoupil náměstek ministryně financí Ondřej Landa, jenž hovořil o státní účasti v obchodních společnostech a podnicích z hlediska veřejné podpory, zejména pak o poskytování úvěrů či navyšování kapitálu. Vedoucí oddělení veřejné podpory ÚOHS Libuše Bílá se zaměřila na novelu Obecného nařízení o blokových výjimkách a regionální investiční podporu. Úvodní panel uzavřel Martin Fott ze Stálého zastoupení ČR při EU, jenž pohovořil o probíhající revizi soft law Evropské komise k nejlepším praktikám v řízeních o veřejné podpoře. Novelizace tohoto metodického dokumentu by měla být pomyslným dovršením již uskutečněné reformy procesních předpisů.

Podpoře výzkumu, vývoji a inovací byl věnován druhý panel konference, v němž vystoupil zástupce Evropské komise Bernhard von Wendland s příspěvkem na téma transferu znalostí, výzkumných organizací a vzdělávání na vysokých školách. Sibylle Summer z rakouského Federálního ministerstva pro digitální a hospodářské záležitosti se zaměřila na výzkumné organizace a jejich financování. Pohled poskytovatele veřejné podpory navýzkum, vývoj a inovace pak zprostředkoval Martin Bunček z Technologické agentury České republiky. Milan Bumbálek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pak představil operační program Věda, výzkum a vzdělávání a aspekty veřejné podpory s tímto programem spojené.

Třetí panel zahájil Michael Kincl z Nejvyššího soudu České republiky tradičním přehledem rozhodovací praxe Evropské komise a soudních orgánů Evropské unie.  Věnoval se zejména rozhodnutí Evropské komise o možné podpoře českým poskytovatelům reklamního prostoru, irskému daňovému opatření na slazené nápoje a rozsudku Soudního dvora EU ve věci Komise vs. Řecko. Petr Kadlec z AK Havel & Partners následně rozebral dvě rozhodnutí Evropské komise ve věci Česká pošta. Martina Břešťovská z Ministerstva zemědělství se věnovala především příloze I SFEU a jejímu dopadu na veřejnou podporu. Závěr prvního dne konference obstarala Jana Staroňová (ÚOHS) přednáškou o povinnosti transparentnosti a jejího plnění prostřednictvím systému TAM.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
18/035/VP011

26. dubna 2019 / Veřejná konzultace k prodloužení doby aplikovatelnosti předpisů veřejné podpory s končící účinností ke konci roku 2020 Evropská komise zahájila v souvislosti s prováděním tzv. ověření vhodnosti (fitness check) platných předpisů veřejnou konzultaci týkající se prodloužení doby aplikovatelnosti předpisů...

4. dubna 2019 / Předseda Rafaj poskytl televizi Prima rozhovor ke „kauze mýto“ Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj včera v rozhovoru pro televizi Prima vysvětlil své jednání s Jaroslavem Faltýnkem v listopadu 2017, na němž chtěl původně...

1. dubna 2019 / V pořadu 168 hodin v České televizi nezazněly odpovědi předsedy ÚOHS V nedělním pořadu České televize „168 hodin“ byla odvysílána reportáž týkající se probíhajícího policejního vyšetřování přezkumu zadávacího řízení na systém elektronického

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz