Volná pracovní místa

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa

 

V současně době ÚOHS nenabízí žádná volná služební místa.

 

 

Vzor žádosti přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (referentská pozice): žádost č. 1  

Vzor žádosti přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (vedoucí pozice): žádost č. 2  

Příloha č. 1  

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně hledá zaměstnance na pracovní pozici

 

s místem výkonu práce Brno: 

 

právník/právnička v Oddělení kartelů – zástup za MD/RD

 

Hlavní pracovní náplní je řešení podnětů a vedení správních řízení spojených s uzavíráním zakázaných dohod. 

 

Na pozici požadujeme:

 • Ukončené magisterské vzdělání v oboru právo
 • Pokročilou znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7, ASPI
 • Znalost a aktivní zájem o problematiku ochrany hospodářské soutěže
 • Znalost správního řádu
 • Flexibilitu, samostatnost, pečlivost a spolehlivost
 • Předchozí praxe výhodou, nikoli podmínkou

 

Nabízíme:

 • Platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě – 12. platová třída, stravenky, odměny
 • Podíl na mezinárodní spolupráci / možnost cestování do zahraničí
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • Možnost dalšího vzdělávání včetně účasti na konferencích

 

Nástup: dle dohody

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem v české a anglické verzi na e-mailovou adresu: lucie.cermakova@compet.cz

 

Právník/ právnička - referent/ka v Oddělení dominance a vertikálních dohod – zástup za MD/RD

Hlavní pracovní náplní právníka/právničky je řešení podnětů a vedení správních řízení spojených s působením dominantních soutěžitelů a uzavíráním vertikálních dohod.

 

Na pozici právníka/právničky požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo na právnické fakultě v magisterském stupni
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7, ASPI
 • Znalost a aktivní zájem o problematiku ochrany hospodářské soutěže
 • Znalost správního řádu
 • Předchozí praxe výhodou, nikoli podmínkou
 • Flexibilitu, samostatnost, pečlivost a spolehlivost

 

Nabízíme:

 • Platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě – 12. platová třída
 • Dobré pracovní podmínky ve stabilní instituci, zaměstnanecké benefity (stravenky, odměny)
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • Možnost dalšího vzdělávání v rámci svěření agendy, jazykové vzdělávání
 • Podíl na mezinárodní spolupráci/možnost cestování do zahraničí

 

Nástup: dle dohody 

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem na adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

 

právník/právnička na Odboru druhostupňového rozhodování VZ (tajemník/tajemnice rozkladové komise) – zástup za MD/RD

 

Pracovní náplň:

 • Příprava a vyhodnocení správních spisů pro jednání rozkladové komise v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
 • Účast na jednáních rozkladových komisí tvořených odborníky z praxe.
 • Zpracování návrhů rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkladech a o návrzích na obnovu řízení nebo o přezkoumání rozhodnutí podle § 94 a násl. zák. č. 500/2004 Sb.
 • Příprava vyjádření předsedy ÚOHS k žalobám podaným proti rozhodnutím Úřadu, zpracování kasačních stížností a vyjádření k Nejvyššímu správnímu soudu.
 • Zastupování ÚOHS před soudem.

 

Na pozici požadujeme:

 • Ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo.
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7.
 • Znalost problematiky veřejných zakázek, správního řízení.
 • Samostatnost, pečlivost, spolehlivost.
 • Flexibilitu a zájem o právní oblasti spadající do kompetence Úřadu.
 • Prezentační a argumentační dovednosti.
 • Praxe v oboru a se zastupováním před soudy výhodou.

 

Nabízíme:

 • Platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě – 13. platová třída, stravenky, odměny, příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Možnost dalšího vzdělávání včetně účasti na konferencích.
 • Příjemné pracovní prostředí v centru Brna.
 • Přátelský pracovní kolektiv.

 

Nástup: možný ihned nebo dle dohody.

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem na e-mailovou adresu: lucie.cermakova@compet.cz do 23. 10. 2017.

 

REFERENT/REFERENTKA V ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  – zástup za MD/RD

 

Zaměstnanec zařazený na pozici referenta/referentky v Oddělení veřejných zakázek:

 • Zabezpečuje realizaci všech úkonů souvisejících s výkonem dozoru nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek včetně jemu předcházejících právních předpisů, a zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.
 • Dle pokynu nadřízeného přezkoumává návrhy podané proti rozhodnutí zadavatelů o námitkách, a to včetně posouzení příslušné dokumentace o zadání veřejné zakázky a vyhodnocení celého případu.
 • Připravuje podklady pro zahájení řízení z moci úřední, zejména vyžaduje příslušnou dokumentaci o zadávání veřejné zakázky, získané podklady posuzuje, vyhodnocuje a zahajuje správní řízení z moci úřední.
 • Zpracovává prvostupňová rozhodnutí.

 

Na pozici referenta/referentky požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření v magisterském stupni nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo obdobném oboru na právnické fakultě v magisterském stupni nebo ukončené vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví v magisterském stupni
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7, ASPI
 • Flexibilitu, samostatnost, pečlivost, spolehlivost
 • Znalost, povědomí nebo alespoň aktivní zájem o problematiku veřejných zakázek

Předchozí praxe výhodou, nikoli podmínkou

 

Nabízíme:

 • Platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě – 12. platová třída
 • Dobré pracovní podmínky ve stabilní instituci, zaměstnanecké benefity (stravenky, odměny)
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • Možnost dalšího vzdělávání v rámci svěřené agendy

 

Nástup: dle dohody. 

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem na adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

 

s místem výkonu práce Praha:

 

REFERENT/REFERENTKA V ODDĚLENÍ KONTROLY TRŽNÍ SÍLY 2

 

Hlavní pracovní náplň zaměstnance/zaměstnankyně zařazené/ho na pozici referenta/ky v Oddělení kontroly tržní síly 2 spočívá zejména:

 • v dozoru nad dodržováním zákona o významné tržní síle,
 • v provádění plošných šetření situace na trhu nákupu a prodeje potravin v ČR,
 • v šetření jednotlivých nekalých obchodních praktik, investigativní činnosti,
 • ve vedení správních řízení,
 • v plnění legislativních úkolů,
 • ve spolupráci s ECN, pracovní skupinou FOOD,
 • v mezinárodní spolupráci, zejména s jinými NCA v rámci EU,
 • ve vzdělávací a metodické činnosti (vydávání stanovisek, informačních listů),
 • v reprezentační činnosti (účast na konferencích),
 • v informování o činnosti (podle zák. č. 106/1999 Sb.).

 

Pracovní poměr je stanoven na dobu určitou po dobu 6 měsíců podle § 178 odst. 2 zákona o státní službě.

 

Na pozici referenta/referentky požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo obdobném na právnické fakultě nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření na vysoké škole se sídlem v ČR nebo v zahraničí, pokud je takové vzdělání v ČR uznáváno za rovnocenné vzdělání na základě mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána,
 • znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7, ASPI,
 • flexibilitu, samostatnost, pečlivost, spolehlivost,
 • předchozí praxe výhodou, nikoli podmínkou.

 

 Nabízíme:

 • platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě – 12. platová třída,
 • dobré pracovní podmínky ve stabilní instituci, zaměstnanecké benefity (stravenky, odměny),
 • pružnou pracovní dobu,
 • 5 týdnů dovolené,
 • možnost dalšího vzdělávání v rámci svěřené agendy.

 

Nástup: dle dohody

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem na adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

     

  

 

V případě, že do měsíce od odeslání požadovaných listin neobdržíte pozvánku, byli na dané pozice osloveni vybraní uchazeči. Děkujeme za pochopení.

ÚOHS nevede databázi uchazečů o pracovní místa. Máte-li zájem, reagujte pouze na aktuálně vypsané pozice.

Zasláním Vašeho životopisu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dáváte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas se zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů v personální databázi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže výhradně za účelem získání zaměstnance, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí na dobu neurčitou, resp. až do jeho odvolání. Současně s tím prohlašujete, že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz