Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Ing. Petr Rafaj 

 

* 23. 6. 1961

Petr Rafaj

„Cílem Úřadu je zajistit férové a rovné podmínky na trhu pro všechny soutěžitele. Takové tržní prostředí bude prospěšné jak pro rozvoj české ekonomiky, tak pro spotřebitele. Podobně žádoucí je i vytvoření transparentních podmínek pro uchazeče o veřejné zakázky, aby bylo  zajištěno efektivní vynakládání veřejných prostředků."

Petr Rafaj se narodil 23. června 1961 ve Valašském Meziříčí. Je absolventem Hornicko-geologické fakulty na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po několikaletém působení v soukromém sektoru se v roce 1998 stal místostarostou Frýdku-Místku a od roku 2002 pak členem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V něm působil mj. v rozpočtovém výboru, byl rovněž předkladatelem zákona o zneužití významné tržní síly.

Od 9. července 2009 je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dne 10. června 2015 prodloužil prezident republiky Petru Rafajovi předsednický mandát na druhé funkční období.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz