Spolupráce s vysokými školami

ÚOHS usiluje o rozvoj spolupráce s vysokými školami. Jejím cílem je větší propojení praxe a akademické sféry v oblasti hospodářské soutěže formou přednášek, seminářů, podpory studentských činností či společné grantové činnosti. ÚOHS dosud navázal spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Provozně-ekonomickou fakultou MENDELU, Podnikatelskou fakultou VUT v Brně a Masarykovou univerzitou, se kterou bylo dne 26. 4. 2021 podepsáno memorandum o spolupráci v oblastech působnosti, tedy v ochraně hospodářské soutěže, kontrole významné tržní síly, zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory na straně jedné a vzdělávacích, výzkumných a rozvojových aktivitách studentů i akademických pracovníků na straně druhé.


 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz