2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 12., 7. 12., 17. 12. a 21. 12. 2020 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatelé požadovali poskytnutí prvostupňového i druhostupňového rozhodnutí OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

Dne 5. 1. a 6. 1. 2021 byly žadatelům požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 1 

Příloha 2 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejných zakázek zadaných městem Příbram, konkrétně poskytnutí podnětu města Příbram a odpovědi Úřadu v dané věci.

Dne 6. 1. 2021 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 1 

Příloha 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku šetření zahájeného pod č. j. UOHS-32960/2020/513/PHn.

Dne 6. 1. 2021 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jak bylo rozhodnuto o stížnosti na porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ve věci HC ZUBR Přerov z.s., VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z.s., HC AZ Havířov 2010, z.s. a zaslání rozhodnutí v dané věci.

Dne 6. 1. 2021 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 1 

Příloha 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky "Lesnické činnosti s prodejem dříví 2021+".

Dne 22. 12. 2020 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí komunikace mezi žadatelem a Úřadem ve věci vedené pod sp. zn. V0166/2020/IN, prvostupňové i druhostupňové rozhodnutí, znalecký posudek č. 3193 – 141/2018 a další procesní úkony Úřadu učiněné v rámci uvedeného řízení.

Dne 17. 12. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci sporu mezi HZS hl. m. Prahy a společností PATROL group s.r.o., konkrétně, zda bylo ukončeno řízení o platnosti uzavřené smlouvy, s jakým výsledkem a kdy rozhodnutí nabude právní moci.

Dne 17. 12. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se sporu mezi HZS hl. m. Prahy a společností PATROL group s.r.o., konkrétně, zda Úřad přezkoumal či přezkoumává smlouvu mezi HZS hl. m. Prahy a M connections s.r.o. a jaký byl výsledek tohoto přezkumu. Dále žadatel požadoval zaslání kopie předmětných rozhodnutí, pokud byla vydána.

Dne 8. 12. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku šetření zahájeného pod č. j. UOHS-32960/2020/513/PHn.

Dne 7. 12. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 11. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se výkladu Sdělení Komise - Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19.

Dne 4. 12. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 11. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření k podnětu a dokumentace o zadávacím řízení vedeném pod č. j. ÚOHS-18776/2020/532/KSt a rovněž vyjádření obce Újezd pod Troskami v dané věci.

Dne 30. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky "Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2021+".

Dne 24. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S0427/2019/VZ.

Dne 24. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 11. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci kartelové dohody nákladních železničních dopravců.

Dne 13. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitele Nej.cz s.r.o. se společnostmi itself s.r.o. a Telly CE s.r.o.

Dne 12. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda „je možné zakázku VZ/2019/6/140/06 ukončit na základě příslibu podpory v jiném projektu, který se jmenuje Národní investiční plán a je neekonomickou alternativou, potažmo tou nemocnicí Malenovice, kde řešíte rozklad“. 

Dne 20. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu k aplikovatelnosti výjimky podle § 29 písm. a)

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany. 

Dne 20. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 11. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kdy byla statutárnímu městu Ostrava uložena pokuta za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou regulující hazardní hry. 

Dne 14. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí anebo jiných písemností, kterými byl vyřízen podnět týkající se veřejné zakázky „Pasport a čištění stávající kanalizace“ v obci Újezd pod Troskami. 

Dne 13. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu týkajícího se narušení hospodářské soutěže distributorem elektronických cigaret.

Dne 19. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kdy Úřad rozhodne ve věci veřejné zakázky na projektovou dokumentaci nové nemocnice Zlín.

Dne 5. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad komunikoval s Evropskou komisí ve věci státní podpory sp. zn. SA.55208 (2020/C). Pokud ano, žadatel požaduje zaslat dokumenty, které Úřad zaslal Evropské komisi v dané věci.

Dne 16. 9. 2020 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí jmenného seznamu všech členů jednotlivých rozkladových komisí Úřadu včetně vyznačení zaměstnanců Úřadu.

Dne 9. 9. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad na základě skutečností zjištěných ve správním řízení sp. zn. S0276/2019/VZ zahájil správní řízení ex offo ve věci možného spáchání přestupku zadavatelem - statutární město Hradec Králové.

Dne 8. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda již bylo vyhotoveno rozhodnutí Úřadu ve věci kartelové dohody nákladních železničních dopravců.

Dne 9. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým byla uložena pokuta za kartelovou dohodu ve věci zahradní techniky.

Dne 24. 9. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 8. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí sdělení, zda a jaký předpis EU řeší možnost podat žalobu k soudu proti rozhodnutí Úřadu.

Dne 7. 9. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o vyřízení podnětu ve věci veřejné zakázky zadavatele města Litovel s názvem "Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů".

Dne 7. 9. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 8. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí nepravomocného rozhodnutí Úřadu, kdy byla statutárnímu městu Ostrava uložena pokuta za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou regulující hazardní hry.

Dne 3. 9. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 8. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně veřejné zakázky "Výběr autobusových dopravců od 2021 - části 1-34".

Dne 13. 8. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 7. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu správních řízení souvisejících s kartelovými dohodami, počtu kartelových dohod, u kterých bylo konstatováno porušení zákona a výši sankcí uložených v souvislosti s kartelovými dohodami za roky 2014 – 2019. Dále poskytnutí informace o veřejných zakázkách, u kterých došlo k přestupku nebo správnímu deliktu za rok 2019.

Dne 4. 8. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 7. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace k výkladu § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 5. 8. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 7. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se počtu podnětů či oznámení, které Úřad učinil vůči orgánům činným v trestním řízení z důvodu možného spáchání trestného činu pletich při zadávání veřejné zakázky dle § 257 trestního zákoníku, kdy závadné jednání mělo spočívat v porušení § 3 odst. 1 ZOHS a dále učinil vůči orgánům činným v trestním řízení z důvodu možného spáchání trestného činu porušování předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 odst. 2 alinea 1. trestního zákoníku, a to od 1. 10. 2010 do současnosti. Dále žadatel požadoval sdělit, zda od 1. 10. 2010 do současnosti došlo k pravomocnému odsouzení dle výše uvedeného.

Dne 6. 8. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 8. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o způsobu vyřízení přezkumného řízení týkajícího se veřejné zakázky Ministerstva obrany.

Dne 18. 8. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.  

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad obdržel podnět či stížnost týkající se společnosti Extéria, s.r.o.

Dne 9. 7. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí právního stanoviska Ústavu státu a práva AV ČR ve věci působnosti Úřadu posuzovat varování a metodiku z pohledu možného narušení hospodářské soutěže ze stany Národního Úřadu pro kybernetickou bezpečnost ve smyslu § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Dne 9. 7. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 7. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí předběžného opatření Úřadu ve věci veřejné zakázky "Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část" ze dne 3. 7. 2020.

Dne 9. 7. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 7. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. od 23. 6. 2020 do 5. 7. 2020.

Dne 9. 7. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. od 16. 6. 2020 do 22. 6. 2020.

Dne 7. 7. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí protokolu o kontrole č. j. ÚOHS-L0004/2019/VZ-19684/2019/544/Mbo týkajícího se veřejné zakázky Městys Drásov a dále poskytnutí kopií všech příkazů k úhradě pokuty vystavených Úřadem v téže věci.

Dne 30. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se počtu místních šetření, které Úřad provedl za období let 2016 - 2020.

Dne 29. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. od 12. 6. 2020 do 15. 6. 2020.

Dne 29. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., od 1. 6. 2020 do 11. 6. 2020.

Dne 23. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí nepravomocných rozhodnutí Úřadu sp. zn. S77/2015/VZ a sp. zn. S0469/2015/VZ.

Dne 23. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S811/2014/VZ-27851/2014/542/Rni ze dne 30. 11. 2014.

Dne 23. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí znění rozkladu podaného proti příkazu Úřadu č. j. ÚOHS-12434/2020/522/JMr.

Dne 17. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. od 21. 5. 2020 do 31. 5. 2020.

Dne 17. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření k projednání zákona o odpadech.

Dne 10. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., od 21. 5. 2020 do 26. 5. 2020.

Dne 4. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o aktuálním stavu šetření podnětu týkajícího se postupu zadavatele Psychiatrická nemocnice Bohnice při zadávání veřejné zakázky „Dodávky motorové nafty pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice“.

Dne 17. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu v záležitosti chystané rekonstrukce aquaparku ve městě Příbram. A dále se dotazoval, zda má jako občan právo podat k Úřadu podnět.

Dne 6. 3. 2020 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda rozhodnutí Úřadu o uložení pokuty ve výši 18 milionů Kč Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, za přestupky, kterých se dopustila při uzavírání dvou rámcových dohod a navazujících pěti kupních smluv na linkové autobusy délky 10,5 m a 12 m s dodavateli ZLINER, s. r. o., a Scania Czech Republic, s. r. o., je již pravomocné a dále poskytnutí znění rozkladu proti tomuto rozhodnutí, pokud byl podán.

Dne 23. 6. 2020 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o veřejných podporách malého rozsahu poskytnutých vyjmenovaným hokejovým klubům za období od 1. 1. 2015 do dne doručení žádosti.

Dne 5. 6. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých poskytovatelem Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. od 16. 3. 2020 dosud.

Dne 1. 6. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 5. 2020 podání doplněné k výzvě Úřadu dne 20. 5. 2020 jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací spočívajících v podrobném zdůvodnění skutečností, které vedly Úřad k prvostupňovému rozhodnutí a k rozhodnutí o zamítnutí rozkladu v souvislosti s výběrovým řízením u stavby VMO Žabovřeská I, 2. etapa.  

Dne 29. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 5. 2020 podání doplněné k výzvě Úřadu dne 19. 5. 2020 jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kdy lze očekávat rozhodnutí o rozkladu podaném v souvislosti s výběrovým řízením u stavby VMO Žabovřeská I, 2. etapa.  

Dne 25. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících dopadu nálezu Ústavního soudu č. Pl. ÚS 30/16, na základě kterého dojde v okamžiku jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů ke zrušení části ustanovení § 3a písm. a) zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Dne 27. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele částečně vyhověl (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškerých stanovisek Úřadu k odpadové legislativě (k návrhům zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, zákona o odpadech a novely zákona o obalech) od roku 2017 dosud.

Dne 20. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, o němž se referuje v tiskové zprávě Úřadu č. 20/39 ze dne 4. 5. 2020. Rozhodnutí se týká přestupku zadavatele Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jehož se měl zadavatel dopustit při uzavírání dvou rámcových dohod a navazujících pěti kupních smluv na linkové autobusy délky 10,5 m a 12 m.

Dne 20. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu o přestupku zadavatele Liberecký kraj v souvislosti s uzavřením Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/5467/2019 s dopravcem ČAD Česká Lípa a.s.

Dne 20. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad v rámci výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek v minulosti řešil povinnost zadavatele vyloučit účastníka zadávacího řízení z důvodů uvedených v ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, či zda případně takovéto řízení u Úřadu probíhá v současnosti.

Dne 19. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 4. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se notifikačního řízení vedeného Evropskou komisí, jehož předmětem je notifikace úhrady čistých nákladů za poskytování základních poštovních služeb Českou poštou, s. p. v období let 2018 - 2022.

Dne 30. 4. 2020 Úřad žádosti žadatele částečně vyhověl (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 4. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se služebního hodnocení státních zaměstnanců Úřadu za rok 2019.

Dne 12. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 4. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí ze dne 11. 3. 2020, kterým Úřad povolil spojení soutěžitelů spočívající v nabytí kontroly nad společnostmi ONDRÁŠOVKA, a. s., a Karlovarská korunní, s. r. o., ze strany společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a. s.

Dne 28. 4. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 3. 2020 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

a) sdělení aktuálního počtu rozkladových komisí působících na Úřadu, jejich zaměření a označení členů daných rozkladových komisí,

b) sdělení počtu rozkladových komisí působících na Úřadu v roce 2019, jejich zaměření, označení členů daných rozkladových komisí a sdělení, kteří členové komise jsou zaměstnanci Úřadu,

c) sdělení, jaká rozkladová komise se podílela na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R192,199,200,201,202,203,213/2018/HS-06991/2019/310/Aši ze dne 8. 3. 2019.

Dne 8. 4. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Informace poskytnuté na žádost žadatele Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 5 odst. 3 InfZ.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 3. 2020 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1.             jaký je ke dni podání žádosti počet zaměstnanců Úřadu zařazených v Sekci veřejných zakázek, kteří vlivem šíření koronaviru SARS CoV-2 jsou:

a)      v pracovní neschopnosti (vlivem prokázání infekce koronaviru SARS CoV-2 či vlivem nařízení karantény státem),

b)      nepřítomní v práci z důvodu ošetřování dítěte v důsledku uzavření škol či dítěte nebo jiného člena rodiny v důsledku jeho nákazy koronavirem SARS CoV-2,

2.             jaký je ke dni podání žádosti počet zaměstnanců Úřadu zařazených v Sekci veřejných zakázek, kteří vykonávají v důsledku šíření koronaviru SARS CoV-2 práci v režimu „home office" a zda jsou v tomto režimu práce nějaká zásadní objektivní omezení, která neumožňují zaměstnancům vykonávat svěřené pracovní úkoly v plném rozsahu,

3.             kolik procent tvoří zaměstnanci dle bodu 1. z celkového počtu zaměstnanců Úřadu zařazených v Sekci veřejných zakázek,

4.             zda byla ke dni podání žádosti v důsledku nařízení z centrální úrovně souvisejících s šířením koronaviru SARS CoV-2 přijata na Úřadu nějaká provozní opatření, která zásadním způsobem omezují možnost vykonávat agendu Úřadu, zvláště v oblasti veřejných zakázek.

Dne 6. 4. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 3. 2020 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1.             poskytnutí informace o stavu, případně výsledku šetření podnětu P0109/2020/VZ (dále jen „podnět“),

2.             v případě, že Úřad neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední na základě tohoto podnětu, sdělení podrobného odůvodnění závěru nezahájit správní řízení z moci úřední, 

3.             v případě, že Úřad postoupil podnět příslušnému orgánu veřejné moci, sdělení podrobného odůvodnění závěru postoupit podnět jinému orgánu veřejné moci.

Dne 25. 3. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval zaslání alespoň dvou předchozích verzí výkladových stanovisek a informačních listů z oblasti významné tržní síly.

Dne 4. 3. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o ukončení správního řízení vedeného ve věci prošetření postupu pod sp. zn. P0264/2019/VZ.

Dne 6. 3. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příoha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se kontrolních plánů na roky 2019 a 2020, poskytnutí počtu zahájených a uzavřených kontrol od 30. 4. 2019 a zaslání kopií protokolů z uzavřených kontrolních akcí provedených od 30. 4. 2019.

Dne 17. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se porušení zabezpečení osobních údajů.

Dne 27. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se předsedy Úřadu od roku 2016.

Dne 18. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí druhostupňového rozhodnutí Úřadu sp. zn. R72,74,75,78/2019.

Dne 13. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0041/2017/KD-34510/2019/820/AKu.

Dne 13. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky "Technologické zařízení pro materiálové využití odpadového skla - technologická část", zadavatel OTR Recycling s.r.o., konkrétně zda byl podán podnět k zahájení přezkumného řízení, kdo byl jeho podatelem a jak bylo šetření ukončeno.

Dne 10. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se postupu Věznice Pardubice při uzavírání nájemní smlouvy se společností Jan Ficek Dřevovýroba, s.r.o.

Dne 10. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad v souladu s ust. § 5 odst. 3 InfZ sděluje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení Úřadu vydaného ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0485/2017/VZ.

Dne 10. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se porušení § 19a odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže v důsledku regulace provozování sázkových her a provozování loterií nebo jiných podobných her prostřednictvím obecně závazné vyhlášky obce.

Dne 10. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správního řízení sp. zn. S0276/2019/VZ.

Dne 5. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad prováděl od ledna 2016 doposud šetření či zahájil správní řízení ve věci obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy, týkající se regulace provozu loterií a jiných podobných her.

Dne 29. 1. 2020 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se veřejné zakázky města Mohelnice.

Dne 30. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, v jakém stádiu se nachází šetření veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, K. Bžezno".

Dne 27. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se žádosti o udělení blokové výjimky z režimu de minimis ze strany Olomouckého kraje nebo statutárního města Prostějov.

Dne 27. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o podnětu k prošetření postupu Věznice Pardubice ohledně uzavření nájemní smlouvy se společností Jan Ficek Dřevovýroba, s. r. o.

Dne 22. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu, kterým bylo rozhodnuto o návrhu společnosti Czech Property Investments ze dne 4. 11. 2019, týkajícího se postupu zadavatele – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Dne 20. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se komunikace Úřadu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně podpory kombinované výroby elektřiny a tepla.

Dne 20. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Dle ust. § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, kteří na Úřadu řeší náhradu škody, újmy a regresní úhrady a kolik z nich má vysokoškolské vzdělání v právním směru.

Dne 20. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, zda v souvislosti se smlouvou na ostrahu majetku a osob je kontrolováno dodržování pracovněprávních předpisů ČR.

Dne 15. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

cs | en