POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ZA ROK 2020

1. Počet podaných žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 

oblast

        počet žádostí

     počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

47

15

Veřejné zakázky

52

8

Významná tržní síla

3

1

Veřejná podpora

18

6

Všeobecné

22

0

celkem

142

30

 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

5 odvolání


3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.:

1 stížnost


4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

 •  62 A 65/2018-56 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2020: rozhodnutí předsedy a Úřadu se ruší a žalovaný je povinen žalobci poskytnout rozhodnutí žalovaného.
 • 30 A 56/2018-43 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2020: rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

 • 30 A 55/2018-47 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 24. 3. 2020: rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

 • 30 A 99/2018-66 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2020: rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

 • 30 A 100/2018-64 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 24. 7. 2020: rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

 • 29 A 142/2019-68 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18. 8. 2020: rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

 • 7 As 245/2019-28 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2020: kasační stížnost Úřadu se zamítá.

 • 4 As 16/2018-24 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2020: kasační stížnost Úřadu se zamítá.

 • 5 As 253/2018-35 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2020: kasační stížnost Úřadu se zamítá.

 • 6 As 66/2020-32 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 7. 2020: kasační stížnost Úřadu se zamítá.

 • 10 As 88/2020-38 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2020: kasační stížnost Úřadu se zamítá.

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.


6. Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

cs | en