Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019

 

1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

 

oblast počet žádostí počet vydaných rozhodnutí
Hospodářská soutěž   44  24
Veřejné zakázky  45  10
Veřejná podpora   6   1
Významná tržní síla   4   1
Legislativně-právní   6   0
Všeobecné  15   4
celkem 114  39

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

13 odvolání

3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebyla podána žádná stížnost

4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

  • 31 A 136/2017-42 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2019
  • 8 As 133/2017-56 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2019 

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení. 

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

cs | en