Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2018

 

1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 

oblast počet žádostí počet vydaných rozhodnutí
hospodářská soutěž 46 23
veřejné zakázky 50 13
veřejná podpora 4 2
významná tržní síla 1 1
legislativně-právní 1 0
všeobecné 13 2
celkem 109 41

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

10 odvolání

3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.:

3 stížnosti

4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

  • 29 A 167/2015-33 - Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 12. 2017, rozhodnutí předsedy se ruší
  • 29 A 219/2017-45 - Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 13. 7. 2018, rozhodnutí předsedy se ruší
  • 5As 47/2017-38 - Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2018, kasační stížnost Úřadu se zamítá
  • 1As 417/2017-39 - Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2018, kasační stížnost Úřadu se zamítá
  • 9As 178/2017-34 - Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2018, kasační stížnost Úřadu se zamítá

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

  • potvrzena úhrada nákladů ve smyslu § 17 InfZ

  • příkaz k opětovnému vyřízení žádosti

  • potvrzení správného postupu Úřadu při odmítnutí žádosti

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

cs | en