POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ZA ROK 2017

 

1.      Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

58

26

Veřejné zakázky

50

14

Veřejná podpora

1

1

Významná tržní síla

7

7

Legislativně-právní

2

0

Všeobecná

14

4

celkem

131*

52

*Počet podaných žádostí je nižší než součet žádostí v jednotlivých oblastech, protože jedna žádost obsahovala dva dotazy, a to z oblasti hospodářské soutěže a z oblasti veřejných zakázek.

 

2.      Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

10 odvolání 

3.      Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.:

5 stížností 

4.       Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

  • 30 Af 16/2015-47 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2017 – Rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
  • 31 Af 44/2015-45 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2017 – Rozhodnutí předsedy se ruší a nařizuje se poskytnout informaci.
  • 62 Af 3/2016-191 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 6. 2017 – Výroková část I. Rozhodnutí předsedy se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
  • 62 Af 95/2016-68 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2017 – Rozhodnutí předsedy se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
  • 62 A 36/2016-72 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 2. 6. 2017 – Rozhodnutí předsedy a rozhodnutí Úřadu se ruší, a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení a nařizuje se poskytnout informace.
  • 1 As 120/2017-37 – Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2017 – Kasační stížnost Úřadu se zamítá.
  • 9 As 230/2016-37 – Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2017 – Kasační stížnost Úřadu se zamítá.
  • IV. ÚS 227/17 – Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2017 - Ústavní stížnost stěžovatele a návrhy s ní spojené se odmítají. 

5.       Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Neevidujeme žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb. 

6.       Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

cs | en