Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2016

 

1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

52

27

Veřejné zakázky

49

20

Veřejná podpora

 2

 2

Významná tržní síla

 5

 2

Legislativně-právní

 5

 0

Všeobecné

10

 1

celkem

124

52

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

6 odvolání 

3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.:

3 stížností 

4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

  • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. 8. 2016, č. j. 62 Af 61/2015-48 – rozhodnutí předsedy Úřadu a rozhodnutí Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení;

  • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 4. 2016, č. j. 30 Af 70/2014-55 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016, č. j. 2 As 125/2016-34;

  • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2016, č. j. 30 Af 85/2014 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 8. 2016, č. j. 4 As 96/2016-36;

  • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20. 4. 2016, č. j. 62 Af 80/2013-281 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2016, č. j. 9 As 100/2016-167. 

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení. 

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

cs | en