Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

 

1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

23

15

Veřejné zakázky

62

33

Veřejná podpora

7

4

Významná tržní síla

7

3

Legislativně-právní

0

0

Všeobecné

28

13

celkem

127

68

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

24 odvolání

 

3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.:

5 stížností

 

4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

  • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 12. 2014, č. j. 29 A 37/2013-71 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2015, č. j. 8 As 12/2015-46;

  • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2014, č. j. 62 Af 103/2012-133 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 2015, č. j. 6 As 136/2014-41;

  • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 5. 2015, č. j. 30 Af 38/2013-59 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2015, č. j. 10 As 126/2015-33;

  • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 12. 2014, č. j. 29 A 55/2013-50 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, o které Nejvyšší správní soud doposud nerozhodl.

 

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.

 

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

cs | en