Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013

 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

18

9

Veřejné zakázky

39

20

Veřejná podpora

2

0

Významná tržní síla

7

0

Všeobecné

22

8

celkem

88

37

 

2. Počet podaných odvolání a stížností proti rozhodnutím dle zák. č. 106/1999 Sb.:

20 odvolání + 1 stížnost

 

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

1 usnesení o zastavení řízení

 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.

cs | en