poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012

 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí

 

oblast

počet podaných žádostí

 počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

9

 5

Veřejné zakázky

13

 1

Veřejná podpora

1

 0

Významná tržní síla

3

 1

Legislativně-právní

12

 4

Všeobecné

1

 0

celkem

39

 11

 

2. Počet podaných odvolání a stížností proti rozhodnutím dle zák. č. 106/1999 Sb.:

11 odvolání + 2 stížnosti

 

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

0

 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.

 

cs | en