Statistika ÚOHS za rok 2011

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

OblastPočet
Hospodářská soutěž 4
Veřejné zakázky 2
Veřejná podpora 4
Významná tržní síla 1
Všeobecné 1
Celkem 12

2. Počet podaných odvolání a stížností proti rozhodnutím dle zák. č. 106/1999 Sb.:

3

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.

cs | en