Statistika ÚOHS za rok 2005

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005. 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast antitrustu
72
Oblast zadávání veřejných zakázek35
Oblast veřejné podpory15
Oblast legislativně právní16
Všeobecné48

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle zák. č. 106/1999 Sb.

Nebylo podáno žádné odvolání.

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

Žádný nebyl vydán.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná řízení o takových sankcích nebyla vůči Úřadu vedena.
cs | en