Statistika ÚOHS za rok 2004

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004.

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast antitrustu
126
Oblast zadávání veřejných zakázek35
Oblast veřejné podpory20
Oblast legislativně právní17
Všeobecné20

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast zadávání veřejných zakázek0
Oblast veřejné podpory0
Ostatní oblasti1

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

Žádný rozsudek nebyl vydán.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná řízení o takových sankcích nebyla vůči Úřadu vedena.

cs | en