Statistika ÚOHS za rok 2002

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2002.

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast antitrustu
78
Oblast zadávání veřejných zakázek7
Oblast veřejné podpory5
Oblast legislativně právní9
Všeobecné17

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast zadávání veřejných zakázek1
Oblast veřejné podpory2
Ostatní oblasti0

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

Žádný nebyl vydán.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná řízení o takových sankcích nebyla vůči Úřadu vedena.
cs | en