Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2022

 

1.       Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

hospodářská soutěž

22

9

hospodářská soutěž a veřejné zakázky

4

0

hospodářská soutěž a významná tržní síla

4

0

veřejné zakázky

33

7

veřejná podpora

6

3

významná tržní síla

4

2

všeobecné

24

0

celkem

97

21

 

2.       Počet podaných rozkladů: 

0

 

3.       Počet podaných stížností:

1

 

4.       Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací

 • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2022, č. j. 29 A 9/2020-105 – žaloba proti rozhodnutí předsedy Úřadu se zamítá;
 • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 7. 2022, č. j. 62 A 27/2021-67 – žaloba proti rozhodnutí předsedy Úřadu se zamítá;
 • rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, č. j. 8 As 164/2020-62 – kasační stížnost Úřadu se zamítá.

 

5.      Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Nebylo vedeno žádné řízení.

 

6.      Výčet poskytnutých výhradních licencí

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2021

 

1.       Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

hospodářská soutěž

32

17

veřejné zakázky

57

8

veřejná podpora

0

0

významná tržní síla

8

4

všeobecné

24

1

celkem

121

30

 

2.       Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

4 odvolání

 

3.       Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.:

žádná stížnost

 

4.      Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací: 

 • rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 225/2020–44 ze dne 3. 2. 2021: kasační stížnost Úřadu se zamítá.
 • rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 281/2020–42 ze dne 5. 2. 2021: kasační stížnost Úřadu se zamítá.
 • rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 5/2020–40 ze dne 28. 7. 2021: kasační stížnost Úřadu se zamítá.
 • rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 A 8/2021–162 ze dne 11. 3. 2021: poskytnutí požadovaného znaleckého posudku bylo nezákonným zásahem.
 • usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 62 A 187/2020–70 ze dne 13. 1. 2021.: žaloba proti Úřadu se odmítá pro nepřípustnost.

 

5.      Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.

 

6.      Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ZA ROK 2020

1. Počet podaných žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 

oblast

        počet žádostí

     počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

47

15

Veřejné zakázky

52

8

Významná tržní síla

3

1

Veřejná podpora

18

6

Všeobecné

22

0

celkem

142

30

 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

5 odvolání


3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.:

1 stížnost


4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

 •  62 A 65/2018-56 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2020: rozhodnutí předsedy a Úřadu se ruší a žalovaný je povinen žalobci poskytnout rozhodnutí žalovaného.
 • 30 A 56/2018-43 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2020: rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

 • 30 A 55/2018-47 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 24. 3. 2020: rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

 • 30 A 99/2018-66 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2020: rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

 • 30 A 100/2018-64 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 24. 7. 2020: rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

 • 29 A 142/2019-68 rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18. 8. 2020: rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

 • 7 As 245/2019-28 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2020: kasační stížnost Úřadu se zamítá.

 • 4 As 16/2018-24 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2020: kasační stížnost Úřadu se zamítá.

 • 5 As 253/2018-35 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2020: kasační stížnost Úřadu se zamítá.

 • 6 As 66/2020-32 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 7. 2020: kasační stížnost Úřadu se zamítá.

 • 10 As 88/2020-38 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2020: kasační stížnost Úřadu se zamítá.

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.


6. Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019

 

1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

 

oblast počet žádostí počet vydaných rozhodnutí
Hospodářská soutěž   44  24
Veřejné zakázky  45  10
Veřejná podpora   6   1
Významná tržní síla   4   1
Legislativně-právní   6   0
Všeobecné  15   4
celkem 114  39

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

13 odvolání

3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebyla podána žádná stížnost

4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

 • 31 A 136/2017-42 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2019
 • 8 As 133/2017-56 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2019 

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení. 

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2018

 

1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 

oblast počet žádostí počet vydaných rozhodnutí
hospodářská soutěž 46 23
veřejné zakázky 50 13
veřejná podpora 4 2
významná tržní síla 1 1
legislativně-právní 1 0
všeobecné 13 2
celkem 109 41

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

10 odvolání

3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.:

3 stížnosti

4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

 • 29 A 167/2015-33 - Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 12. 2017, rozhodnutí předsedy se ruší
 • 29 A 219/2017-45 - Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 13. 7. 2018, rozhodnutí předsedy se ruší
 • 5As 47/2017-38 - Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2018, kasační stížnost Úřadu se zamítá
 • 1As 417/2017-39 - Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2018, kasační stížnost Úřadu se zamítá
 • 9As 178/2017-34 - Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2018, kasační stížnost Úřadu se zamítá

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

 • potvrzena úhrada nákladů ve smyslu § 17 InfZ

 • příkaz k opětovnému vyřízení žádosti

 • potvrzení správného postupu Úřadu při odmítnutí žádosti

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ZA ROK 2017

 

1.      Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

58

26

Veřejné zakázky

50

14

Veřejná podpora

1

1

Významná tržní síla

7

7

Legislativně-právní

2

0

Všeobecná

14

4

celkem

131*

52

*Počet podaných žádostí je nižší než součet žádostí v jednotlivých oblastech, protože jedna žádost obsahovala dva dotazy, a to z oblasti hospodářské soutěže a z oblasti veřejných zakázek.

 

2.      Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

10 odvolání 

3.      Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.:

5 stížností 

4.       Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

 • 30 Af 16/2015-47 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2017 – Rozhodnutí předsedy Úřadu se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
 • 31 Af 44/2015-45 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2017 – Rozhodnutí předsedy se ruší a nařizuje se poskytnout informaci.
 • 62 Af 3/2016-191 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 6. 2017 – Výroková část I. Rozhodnutí předsedy se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
 • 62 Af 95/2016-68 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2017 – Rozhodnutí předsedy se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
 • 62 A 36/2016-72 – Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 2. 6. 2017 – Rozhodnutí předsedy a rozhodnutí Úřadu se ruší, a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení a nařizuje se poskytnout informace.
 • 1 As 120/2017-37 – Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2017 – Kasační stížnost Úřadu se zamítá.
 • 9 As 230/2016-37 – Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2017 – Kasační stížnost Úřadu se zamítá.
 • IV. ÚS 227/17 – Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2017 - Ústavní stížnost stěžovatele a návrhy s ní spojené se odmítají. 

5.       Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Neevidujeme žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb. 

6.       Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2016

 

1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

52

27

Veřejné zakázky

49

20

Veřejná podpora

 2

 2

Významná tržní síla

 5

 2

Legislativně-právní

 5

 0

Všeobecné

10

 1

celkem

124

52

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

6 odvolání 

3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.:

3 stížností 

4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

 • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. 8. 2016, č. j. 62 Af 61/2015-48 – rozhodnutí předsedy Úřadu a rozhodnutí Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení;

 • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 4. 2016, č. j. 30 Af 70/2014-55 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016, č. j. 2 As 125/2016-34;

 • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2016, č. j. 30 Af 85/2014 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 8. 2016, č. j. 4 As 96/2016-36;

 • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20. 4. 2016, č. j. 62 Af 80/2013-281 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2016, č. j. 9 As 100/2016-167. 

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení. 

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

 

1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

23

15

Veřejné zakázky

62

33

Veřejná podpora

7

4

Významná tržní síla

7

3

Legislativně-právní

0

0

Všeobecné

28

13

celkem

127

68

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

24 odvolání

 

3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.:

5 stížností

 

4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

 • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 12. 2014, č. j. 29 A 37/2013-71 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2015, č. j. 8 As 12/2015-46;

 • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2014, č. j. 62 Af 103/2012-133 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 2015, č. j. 6 As 136/2014-41;

 • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 5. 2015, č. j. 30 Af 38/2013-59 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2015, č. j. 10 As 126/2015-33;

 • rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 12. 2014, č. j. 29 A 55/2013-50 – rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení; Úřadem podána kasační stížnost, o které Nejvyšší správní soud doposud nerozhodl.

 

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.

 

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014

 

1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

33

21

Veřejné zakázky

54

22

Veřejná podpora

3

1

Významná tržní síla

1

1

Legislativně-právní

2

1

Všeobecné

20

7

celkem

113

53

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

12 odvolání

 

3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.:

1 stížnost

 

4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

1 rozsudek ze dne 30. 5. 2014, č. j. 62 Af 103/2012 – 133, rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení.

 

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.

 

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013

 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

18

9

Veřejné zakázky

39

20

Veřejná podpora

2

0

Významná tržní síla

7

0

Všeobecné

22

8

celkem

88

37

 

2. Počet podaných odvolání a stížností proti rozhodnutím dle zák. č. 106/1999 Sb.:

20 odvolání + 1 stížnost

 

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

1 usnesení o zastavení řízení

 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012

 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí

 

oblast

počet podaných žádostí

 počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

9

 5

Veřejné zakázky

13

 1

Veřejná podpora

1

 0

Významná tržní síla

3

 1

Legislativně-právní

12

 4

Všeobecné

1

 0

celkem

39

 11

 

2. Počet podaných odvolání a stížností proti rozhodnutím dle zák. č. 106/1999 Sb.:

11 odvolání + 2 stížnosti

 

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

0

 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.

 

Statistika ÚOHS za rok 2011

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

OblastPočet
Hospodářská soutěž 4
Veřejné zakázky 2
Veřejná podpora 4
Významná tržní síla 1
Všeobecné 1
Celkem 12

2. Počet podaných odvolání a stížností proti rozhodnutím dle zák. č. 106/1999 Sb.:

3

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.

Statistika ÚOHS za rok 2010

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010. 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

OblastPočet
Hospodářská soutěž6
Veřejné zakázky5
Veřejná podpora6
Všeobecné4
Celkem21

2. Počet podaných odvolání a stížností proti rozhodnutím dle zák. č. 106/1999 Sb.

8

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

1

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Nebylo vedeno žádné řízení.

Statistika ÚOHS za rok 2009

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009. 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

OblastPočet
Hospodářská soutěž6
Veřejné zakázky3
Veřejná podpora5
Legislativně-právní0
Všeobecné3
Celkem17

2. Počet podaných odvolání a stížností proti rozhodnutím dle zák. č. 106/1999 Sb.

3+1

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Nebylo vedeno žádné řízení.

Statistika ÚOHS za rok 2008

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2008. 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

OblastPočet
Hospodářská soutěž4
Veřejné zakázky5
Veřejná podpora9
Legislativně-právní0
Všeobecné5
Celkem23

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím dle zák. č. 106/1999 Sb.

3

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Nebylo vedeno žádné řízení.

Statistika ÚOHS za rok 2007

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007. 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

OblastPočet
Hospodářská soutěž0
Veřejné zakázky0
Veřejná podpora5
Legislativně-právní0
Všeobecné4
Celkem9

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle zák. č. 106/1999 Sb.

2

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

1

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Řízení bylo zastaveno.

31/01/2008

Statistika ÚOHS za rok 2006

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006. 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

OblastPočet
Hospodářská soutěž2
Veřejné zakázky1
Veřejná podpora2
Legiislativně-právní2
Všeobecné8
Celkem15

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle zák. č. 106/1999 Sb.

Nebylo podáno žádné odvolání.

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

Žádný nebyl vydán.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná řízení o takových sankcích nebyla vůči Úřadu vedena.

Statistika ÚOHS za rok 2005

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005. 

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast antitrustu
72
Oblast zadávání veřejných zakázek35
Oblast veřejné podpory15
Oblast legislativně právní16
Všeobecné48

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle zák. č. 106/1999 Sb.

Nebylo podáno žádné odvolání.

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

Žádný nebyl vydán.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná řízení o takových sankcích nebyla vůči Úřadu vedena.

Statistika ÚOHS za rok 2004

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004.

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast antitrustu
126
Oblast zadávání veřejných zakázek35
Oblast veřejné podpory20
Oblast legislativně právní17
Všeobecné20

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast zadávání veřejných zakázek0
Oblast veřejné podpory0
Ostatní oblasti1

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

Žádný rozsudek nebyl vydán.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná řízení o takových sankcích nebyla vůči Úřadu vedena.

Statistika ÚOHS za rok 2003

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003.

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast antitrustu
71
Oblast zadávání veřejných zakázek24
Oblast veřejné podpory5
Oblast legislativně právní23
Všeobecné31

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast zadávání veřejných zakázek1
Oblast veřejné podpory0
Ostatní oblasti0

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

Žádný nebyl vydán.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná řízení o takových sankcích nebyla vůči Úřadu vedena.

Statistika ÚOHS za rok 2002

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2002.

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast antitrustu
78
Oblast zadávání veřejných zakázek7
Oblast veřejné podpory5
Oblast legislativně právní9
Všeobecné17

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast zadávání veřejných zakázek1
Oblast veřejné podpory2
Ostatní oblasti0

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

Žádný nebyl vydán.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná řízení o takových sankcích nebyla vůči Úřadu vedena.

Statistika ÚOHS za rok 2001

Statistika poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2001.

1. Počet podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast antitrustu
11
Oblast zadávání veřejných zakázek3
Oblast veřejné podpory2
Oblast legislativně právní7
Všeobecné16

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle zák. č. 106/1999 Sb.

Oblast zadávání veřejných zakázek1
Ostatní oblasti0

3. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací.

Žádný nebyl vydán.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná řízení o takových sankcích nebyla vůči Úřadu vedena.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz