Zakázky na sportoviště v rozporu se zákonem

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým rozhodnutím ze dne 25. ledna 2006 potvrdil uložení pokuty 200 tisíc korun městu Uherské Hradiště za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel v roce 2003 rozdělil výstavbu sportovního areálu (severní tribuna, jižní tribuna, hlavní vstupy a zpevněné plochy, volejbalové kurty) na dílčí zakázky, které zadal zjednodušenou formou výzev více zájemcům k podání nabídek, ač celková výše peněžitého závazku činila téměř 70 mil. korun. Město bylo v tomto případě povinno vypsat obchodní veřejnou soutěž, která by zajistila vyšší transparentnost a lepší konkurenční podmínky v zadávacím procesu.

Šetřené veřejné zakázky spočívaly v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, neboť se jednalo o investiční akce připravované ve shodném čase a lokalizované na shodném místě. Všechny stavby, na něž byly zakázky zadávány, tvoří samostatný funkční celek – sportovní a rekreační areál. Zakázky byly zadávány a realizovány v jednom rozpočtovém roce a ve velmi krátkém časovém rozpětí necelých tří měsíců. To svědčí o tom, že zadání zakázek zadavatel předem předpokládal, a to již v přípravné fázi zadávacího řízení.

ÚOHS se začal intenzivně zabývat zakázkami na výstavbu sportovišť v roce 2004. Z uskutečněných kontrol byla nejrozsáhlejší provedena u ČSTV.  Z veřejných zakázek zadaných v letech 2002-4 o celkovém objemu téměř 700 milionů korun, byly ke kontrole vybrány zakázky, na jejichž realizaci byla poskytnuta dotace nad 10 mil. Kč. Ve dvanácti případech (zakázky o celkovém objemu cca 200 mil. korun) bylo zahájeno správní řízení. V deseti z nich bylo zjištěno závažné porušení zákona, kdy ČSTV jako zadavatel v rozporu se zákonem převedl na jednotlivé sportovní kluby rozhodovací pravomoci, což vedlo k tomu, že šetřené veřejné zakázky nebyly zadány postupem podle zákona. V případě zadání veřejné zakázky na rekonstrukci plaveckého stadionu v Praze Podolí bylo konstatováno závažné porušení zákona při zadání veřejné zakázky, kterou zadával přímo ČSTV. Jedno správní řízení bylo zastaveno. Za závažné porušení zákona byly ČSTV uloženy pokuty v souhrnné výši 274 tisíc korun (z toho 100 tisíc za výstavbu fotbalových hřišť na Strahově).

Ve čtyřech případech ÚOHS také konstatoval porušení zákona v postupu Sportovních klubů Zlín. Třikrát přitom byly uloženy pokuty, které v souhrnu činí 70 tisíc korun. Ve všech čtyřech případech zadavatel opakoval stejné chyby. V záznamech o posouzení a hodnocení nabídek totiž neuvedl popis a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Všechny pokuty nejsou pravomocné. Nepravomocná je rovněž pokuta 25 tisíc korun Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

13. května 2021 / NSS potvrdil správnost rozhodnutí Úřadu o pokutě 1,5 milionu korun pro město Třebíč Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla městu Třebíči za chyby v zadávacím řízení na autobusového dopravce uložena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, potvrdil...

12. května 2021 / Druhý metodický den se zaměří na hodnocení nabídek - aktualizováno Ve čtvrtek 27. května 2021 uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže druhý metodický den veřejného zadávání, který se bude týkat tématu nastavení hodnoticích kritérií a

4. května 2021 / Úřad bude moci udělovat medaile za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek Vláda České republiky včera schválila nařízení, na jehož základě bude moci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělovat medaile za mimořádný přínos v oblasti hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz