Pokuta uložená Havlíčkovu Brodu potvrzena

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina potvrdil uložení pokuty 100 tisíc korun městu Havlíčkův Brod za pochybení při zadání zakázky na autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy.

Město porušilo zákon o veřejných zakázkách tím, že uzavřelo smlouvu s vybraným uchazečem, aniž stanovilo kritéria pro výběr zájemců při omezení jejich počtu. Zadavatel totiž na realizaci zakázky obdržel 13 nabídek. Jejich počet následně omezil na 6. V písemném oznámení o odmítnutí zbývajících zájemců ale v rozporu se zákonem neuvedl důvod jejich odmítnutí. Zadavatel dále chybně jako jedno z dílčích kritérií pro posuzování nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti zvolil kritérium „reference a odborná způsobilost“, které nevyjadřuje ekonomickou výhodnost nabídky, ale kvalifikaci uchazeče.

Uvedená porušení zákona ÚOHS konstatoval již ve svém prvostupňovém rozodnutí z prosince 2005. Závěry tohoto rozhodnutí nyní potvrdil po podaném rozkladu i předseda ÚOHS. Neztotožnil se přitom ani s názorem zadavatele, že zdůvodnění odmítnutí zájemců pouhým sdělením „z důvodu omezení počtu uchazečů“ je dostačující. Zdůvodnění musí být podrobnější povahy. Musí být patrno, že zájemce stanovené kritérium nesplnil nebo že jinými zájemci bylo splněno lépe. I kdyby však uvedl, na základě jakých kritérií provedl výběr, byl by i tento postup v rozporu se zákonem, neboť tato kritéria nebyla uveřejněna již v oznámení zadávacího řízení, což je s ohledem na transparentnost nepřípustné.

Co se týče výše pokuty lze uvést, že sankce byla uložena na spodní hranici sazby, která činí 5 % z ceny veřejné zakázky (3 848 668,50 Kč). Úřad vzal v úvahu polehčující okolnosti, například to, že se jedná o první zadavatelovo porušení zákona. Na druhou stranu nelze opomenout, že zakázka se již realizuje, a tudíž není možné situaci řešit např. zrušením zadávacího řízení.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

13. května 2021 / NSS potvrdil správnost rozhodnutí Úřadu o pokutě 1,5 milionu korun pro město Třebíč Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla městu Třebíči za chyby v zadávacím řízení na autobusového dopravce uložena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, potvrdil...

12. května 2021 / Druhý metodický den se zaměří na hodnocení nabídek - aktualizováno Ve čtvrtek 27. května 2021 uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže druhý metodický den veřejného zadávání, který se bude týkat tématu nastavení hodnoticích kritérií a

4. května 2021 / Úřad bude moci udělovat medaile za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek Vláda České republiky včera schválila nařízení, na jehož základě bude moci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělovat medaile za mimořádný přínos v oblasti hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz