Právní zástupce AUTOSTRADE rozhodnutí odmítl převzít

31. 8. 2006
Obě druhostupňová rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martina Peciny týkající se mýtného, která byla vydána dne 14.3.2006, již nabyla právní moci.

Správní řízení vedené na základě rozkladu se sdružením Mytia nabylo právní moci dne 16.3.2006. Druhé řízení vedené se společností AUTOSTRADE nabylo právní moci 21.3.2006, tedy dnem, kdy právní zástupce sdružení AUTOSTRADE bezdůvodně odmítl převzít vyhotovení tohoto správního rozhodnutí.

Správní řád na tyto případy pamatuje tak, že jestliže adresát písemnosti pokus o její doručení znemožní tím, že ji odmítne převzít, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

13. května 2021 / NSS potvrdil správnost rozhodnutí Úřadu o pokutě 1,5 milionu korun pro město Třebíč Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla městu Třebíči za chyby v zadávacím řízení na autobusového dopravce uložena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, potvrdil...

12. května 2021 / Druhý metodický den se zaměří na hodnocení nabídek - aktualizováno Ve čtvrtek 27. května 2021 uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže druhý metodický den veřejného zadávání, který se bude týkat tématu nastavení hodnoticích kritérií a

4. května 2021 / Úřad bude moci udělovat medaile za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek Vláda České republiky včera schválila nařízení, na jehož základě bude moci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělovat medaile za mimořádný přínos v oblasti hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz