Předseda Pecina ve věci Lesů ČR potvrdil předchozí verdikt ÚOHS

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina potvrdil svými čtyřmi rozhodnutími ze dne 13. dubna 2006 předchozí závěry prvostupňových řízení ve věci Lesů ČR a jejich postupu při výběru dodavatelů na zajištění lesnických činností.

Zamítnuty byly jak dva rozklady Lesů ČR, tak rozklady obou navrhovatelů společnosti CE WOOD a Dřevařské a lesnické společnosti. Obě dvě tyto firmy totiž požadovaly vyslovení zákazu plnění smluv, čemuž ÚOHS nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že Lesy ČR při výběru dodavatelů nepostupovaly podle zákona o veřejných zakázkách, byla předmětem celého případu od počátku především otázka, zda tato společnost je či není dle uvedeného zákona zadavatelem. ÚOHS se v tomto bodu přiklonil k závěrům Evropské komise i navrhovatelů a potvrdil, že Lesy ČR byly povinny podle zákona postupovat.

Obecně platí, že veřejným zadavatelem je mj. právnická osoba, která byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými zadavateli, nebo je veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů v jejím správním, řídícím či kontrolním orgánu. V řízení bylo předmětem sporu, zda Lesy ČR byly zřízeny na základě zákona a zda-li jednají za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu.

Z rozsudků Evropského soudního dvora vyplývá, že v případě, kdy určitý subjekt vykonává částečně činnost sloužící k uspokojování potřeb veřejného zájmu a současně i jinou běžnou obchodní činnost, je považována za zadavatele v plném rozsahu své činnosti. Tuto podmínku Lesy ČR splňují činností odborného lesního hospodáře (u 193 682 soukromých vlastníků lesa). Vykonávají tak veřejnou službu, kterou by jinak musel zajistit stát. Dle ÚOHS jsou Lesy ČR zadavatelem ve smyslu zákona.

Zákaz plnění z uzavřených smluv ÚOHS neuložil, neboť nechtěl nadměrně zasahovat do smluvních vztahů a je si vědom toho, že Lesy ČR musí po omezenou dobu v nezbytně nutném rozsahu mít zajištěny dodávky dřeva pro své odběratele, než vstoupí v platnost nové smlouvy. Skutečnost, že Lesům ČR nebyl uložen zákaz plnění již uzavřených smluv, nic nemění na tom, že jsou povinny uvést své smluvní vztahy do souladu se zákonem, co nejdříve to bude možné. Okamžité a jednorázové ukončení realizace smluv, na jejichž základě Lesy ČR mj. dodávají dřevo pro své smluvní partnery, by mohlo mít negativní vliv na hospodaření státního podniku Lesy ČR.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz