Fakultní nemocnice v Motole nepochybila

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím potvrdil, že zadavatel Fakultní nemocnice v Motole neporušil zákon při zadávání veřejné zakázky na „FN v Motole – řešení havarijní situace v dětské části – 1. fáze“.

Zakázku, jejíž výše přesáhne 300 mil. Kč, získalo$2$3>sdružení firem „MOTOL“- Metrostav a.s., UNISTAV a.s., ŽS Brno, a.s. Neúspěšný uchazeč SKANSKA CZ a.s. posléze podal návrh na přezkoumání úkonů zadavatele s tím, že sdružení firem „MOTOL“ mělo být vyloučeno ze soutěže o zakázku kvůli výši bankovní záruky za kvalitu provedení díla a za dodržení termínu splnění díla a dále, že hodnotící komise řádně nezdůvodnila své stanovisko k nabídce uchazeče SKANSKA v bodě týkajícím se termínu nastoupení k odstraňování reklamačních vad havarijního charakteru v záruční době. Úřad však svým prvostupňovým rozhodnutím z 21. ledna 2006 správní řízení v této věci zastavil, neboť neshledal porušení zákona o veřejných zakázkách.

Společnost SKANSKA podala proti tomuto rozhodnutí rozklad, přičemž trvala na svých předchozích námitkách a nadto tvrdila, že Úřad omezil její procesní práva, když jí nedovolil nahlédnout do nabídek ostatních uchazečů. Předseda Pecina ovšem potvrdil rozhodnutí prvostupňového orgánu a podaný rozklad ve všech bodech zamítl. „Po přezkoumání celého rozkladem napadeného rozhodnutí, kdy byly zjištěné skutečnosti hodnoceny jak jednotlivě, tak ve všech vzájemných souvislostech, jsem shledal, že hodnotící komise postupovala v souladu se zákonem. Rovněž jsem nemohl přisvědčit navrhovateli, že byl zkrácen na svých procesních právech,“ uvedl v rozhodnutí předseda Úřadu.

Zamítnut byl rovněž rozklad společnosti Wastech proti prvostupňovému rozhodnutí ve věci návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady při zadávání veřejné zakázky „Sběr, svoz a likvidace specifického zdravotnického odpadu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha“. Předseda Úřadu svým rozhodnutím potvrdil, že společnost Wastech nesložila kauci ve správné výši, a proto prvostupňový orgán postupoval v této věci v souladu se zákonem, když správní řízení zastavil.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz