Krajský soud podpořil názor Úřadu v případech zneužívání zakázkového práva

24. 5. 2023
Krajský soud v Brně zamítl dvě žaloby společnosti VYSSPA Sports Technology, s. r. o., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V obou případech společnost napadla rozhodnutí druhého stupně ÚOHS jako nezákonná a nepřezkoumatelná. Napadenými rozhodnutími bylo potvrzeno zastavení správních řízení vedených Úřadem z důvodu nesložení kauce v zákonné výši. Předseda Úřadu zastavení řízení schválil s tím, že navrhovatel pochybil, když nesprávně určil výši kauce, kterou byl dle zákona povinen složit v souvislosti s podáním návrhu na zahájení správního řízení, a zamítl rozklady podané společností VYSSPA Sports Technology.

Případy se týkaly veřejné zakázky města Kuřim na rekonstrukci městského stadionu a veřejné zakázky statutárního města Karlovy Vary s názvem „REKO AS Karlovy Vary 2021“. Návrhy společnosti VYSSPA Sports Technology podané na ÚOHS směřovaly v obou případech proti zadávacím podmínkám veřejných zakázek, které navrhovatel považoval za diskriminační, nepřiměřené a netransparentní a domáhal se zrušení zadávacích řízení. Předseda Úřadu v soudem potvrzených rozhodnutích shrnul důvody, na jejichž základě dospěl k závěru o zjevném zneužití práva ze strany navrhovatele, který účelově předložil v zadávacích řízeních formální nabídky s mimořádně nízkou cenou, aby z ní následně vyvodil nejnižší možnou výši kauce. V jednom případě navrhovatel ze zadávacího řízení dokonce před podáním návrhu odstoupil, což z kontraktačního pohledu znamená odvolání nabídky, která zaniká včetně nabídkové ceny. V druhém případě vykazovala nabídka tak závažné nedostatky, že nešlo hovořit o vážně míněné nabídce. Kauce měly být složeny v paušální zákonem stanovené výši 100 tisíc korun, neboť nešlo určit nabídkovou cenu navrhovatele.

Soud ve svých rozsudcích (č. j. 62 Af 25/2022-108 a 62 Af 25/2022-119) konstatoval nedůvodnost žalob podaných společností VYSSPA Sports Technology, předložil argumenty svědčící o vyvrácení námitek nepřezkoumatelnosti a nesrozumitelnosti rozhodnutí Úřadu a se závěry předsedy Úřadu se ztotožnil. Podání nabídek společnosti VYSSPA Sports Technology v zadávacích řízeních soud shledal ryze účelovými s úmyslem umělého snížení kauce na její zákonné minimum.

Institut kauce má eliminovat zjevně účelové a bezdůvodné návrhy, jejichž cílem je pouhé blokování dalšího průběhu zadávacího řízení. Praktickým důsledkem skládání kauce je omezení množství návrhů podaných na ÚOHS, aby se Úřad mohl věnovat závažným případům porušení zadávacího řízení. Složená kauce je „jistinou“ za vážnost podaného návrhu a je vrácena navrhovateli, je-li jeho návrh shledán důvodným.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/072 –
R0039/2022, R0041/2022

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

18. května 2023 / Májová konference umožnila výměnu informací a názorů mezi ÚOHS a odbornou veřejností Za vysokého zájmu ze strany zadavatelů, dodavatelů a odborníků na veřejné zadávání se ve dnech 17. a 18. května 2023 uskutečnil na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže druhý ročník...

17. května 2023 / Začal druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách Za vysokého zájmu ze strany zadavatelů, dodavatelů a odborníků na veřejné zadávání začal na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže prvním dnem druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách

17. května 2023 / ÚOHS vydává Sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další sborník svých vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek; po dopravě se tentokrát zaměřuje na rozhodnutí vydaná v letech...

9. května 2023 / Předseda ÚOHS nově nastavil rozhodovací praxi u maximálních a předpokládaných hodnot rámcových dohod Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil v rámci řízení o rozkladu prvostupňové rozhodnutí ve věci možného spáchání přestupku zadavatele Plzeňské městské dopravní...

4. května 2023 / VFN v Praze nezadávala IT zakázky dle zákona Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Všeobecné fakultní nemocnici v Praze pokutu ve výši jednoho milionu korun za pokračování v přestupku spočívajícího v zajišťování supervizní...

14. dubna 2023 / Předseda ÚOHS potvrdil pokutu 1,5 milionu korun pro brněnské kardiologické centrum Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 1,5 milionu korun Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno za porušení zákona...

12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz