Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky

21. 3. 2023
Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace pro veřejné zakázky a společně se zamýšleli nad tématy, která souvisí s vyjednáváním s dodavateli.

Ve všech částech programu vystupovala za Úřad místopředsedkyně Markéta Dlouhá. S problematikou předběžných tržních konzultací seznámila účastníky metodického dne společně s ředitelem odboru veřejných zakázek ÚOHS Mojmírem Florianem a Adélou Havlovou (AVZ). Kromě shrnutí platné legislativy a poznatků z rozhodovací praxe došlo i na praktické příklady ze zadávací praxe. V následující části se pak místopředsedkyně Dlouhá společně s ředitelem Petrem Vévodou (ÚOHS) a Janem Slezákem (AVZ) věnovali zjednodušenému režimu, v němž je možno zadávat sociální a jiné zvláštní služby.

Nejvíce pozornosti pak bylo věnováno jednacímu řízení s uveřejněním, které nejprve Markéta Dlouhá a Mojmír Florian zevrubně představili společně se zástupci AVZ Zdeňkem Cvejnem a Jurajem Šefčíkem, aby následně podrobně rozebrali jednotlivé fáze tohoto typu řízení s Tomášem Machurkem, Pavlínou Trhalovou, Martinou Šelejovou a Zuzanou Profousovou (všichni AVZ).

Prezentace z metodického dne jsou již nyní k dispozici na internetových stránkách ÚOHS.

 

Mojmír Florian, Markéta Dlouhá a Adéla Havlová při přenosu metodického dne.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/039

 

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

24. května 2023 / Krajský soud podpořil názor Úřadu v případech zneužívání zakázkového práva Krajský soud v Brně zamítl dvě žaloby společnosti VYSSPA Sports Technology, s. r. o., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V obou případech společnost napadla rozhodnutí druhého...

18. května 2023 / Májová konference umožnila výměnu informací a názorů mezi ÚOHS a odbornou veřejností Za vysokého zájmu ze strany zadavatelů, dodavatelů a odborníků na veřejné zadávání se ve dnech 17. a 18. května 2023 uskutečnil na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže druhý ročník...

17. května 2023 / Začal druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách Za vysokého zájmu ze strany zadavatelů, dodavatelů a odborníků na veřejné zadávání začal na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže prvním dnem druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách

17. května 2023 / ÚOHS vydává Sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další sborník svých vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek; po dopravě se tentokrát zaměřuje na rozhodnutí vydaná v letech...

9. května 2023 / Předseda ÚOHS nově nastavil rozhodovací praxi u maximálních a předpokládaných hodnot rámcových dohod Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil v rámci řízení o rozkladu prvostupňové rozhodnutí ve věci možného spáchání přestupku zadavatele Plzeňské městské dopravní...

4. května 2023 / VFN v Praze nezadávala IT zakázky dle zákona Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Všeobecné fakultní nemocnici v Praze pokutu ve výši jednoho milionu korun za pokračování v přestupku spočívajícího v zajišťování supervizní...

14. dubna 2023 / Předseda ÚOHS potvrdil pokutu 1,5 milionu korun pro brněnské kardiologické centrum Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 1,5 milionu korun Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno za porušení zákona...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz