Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun

14. 3. 2023
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy na zajištění autobusové dopravy bez soutěže o zakázku.

Karlovarský kraj uzavřel v letech 2018, 2019 a 2021 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a. s., prostřednictvím tzv. přímého zadání, tedy bez provedení nabídkového řízení podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Přímé zadání zdůvodňoval zadavatel údajnou mimořádnou situací, konkrétně tím, že hrozí přerušení dopravních služeb. Současně Karlovarský kraj argumentoval nákupem nových CNG autobusů, kdy uváděl, že by nebylo hospodárné, aby musel nabídkové řízení po dokončení tohoto nákupu opakovat. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že nebyly splněny podmínky pro užití přímého zadání, protože Karlovarský kraj znal dlouho dopředu datum ukončení platnosti předcházejících smluv a měl dostatek času na zadání služeb v řádném nabídkovém řízení.

Předseda Úřadu zamítl rozklad Karlovarského kraje, když uvedl, že obviněný věděl o nutnosti uzavřít konkrétní smlouvu vždy více než jeden rok před koncem platnosti smlouvy předcházející a nemohlo se tedy jednat o mimořádnou situaci. Pokud by Úřad přistoupil na argumentaci objednatele, pak by to znamenalo, že objednateli by vždy postačilo, aby otálel se zadáním smlouvy o přepravě v nabídkovém řízení či zadávacím řízení natolik, aby mohl namítat hrozbu přerušení služeb a následně mohl zadat zakázku přímo a bez soutěže.

Ani skutečnost, že Karlovarský kraj, připravoval nákup nových autobusů nebyla překážkou v provedení nabídkového řízení. Podle předsedy Mlsny se objednatel fakticky rozhodl v blíže neurčité budoucnosti pořídit CNG autobusy, přičemž pro „přechodné období“ do jejich pořízení se rozhodl rezignovat na zajištění služeb v nabídkovém řízení. Namísto toho s odvoláním na mimořádnou situaci opakovaně přistoupil k uzavírání smluv přímým zadáním stávajícímu dopravci.

Předseda Úřadu nevyhověl ani námitce proti výši pokuty, která mohla dosahovat výše téměř 15 milionů korun. Pokutu uloženou ve výši přibližně 20 % maximální sazby nelze považovat za excesivní a plní zejména preventivní úlohu.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/033 – R0010/2023

 

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

22. února 2023 / Za nákupy mimo zadávací řízení Úřad uložil centru sportu OLYMP pokutu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž Úřad uložil OLYMP Centru sportu Ministerstva vnitra za přestupky...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz