Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení

1. 3. 2023
Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850 – 179,000 a opravu svršku a TV v úseku Hájek – Dalovice km 178,500 – 179,400 tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, kterou pak zadala mimo zadávací řízení uzavřením dvou smluv o dílo.

Zadavatel svým postupem mohl ovlivnit výběr dodavatele. Dopustil se tak přestupku, za nějž mu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 150 tisíc korun.

Správa železnic při zadávání sektorové veřejné zakázky na obnovení provozu jí spravovaného úseku železniční trati realizovala v průběhu roku 2020 dvě samostatná poptávková řízení, na jejichž základě následně uzavřela dvě samostatné smlouvy o dílo na provedení předmětných stavebních prací. Dodavatelem se stala společnost „ChT + TRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek“, jejímiž účastníky jsou společnosti Chládek & Tintěra, a. s., STRIX Chomutov, a. s., a H-PRO GEO, s. r. o.

Úřad prokázal, že předmět plnění obou smluv o dílo spolu věcně, místně, funkčně i časově souvisí, jedná se tedy o jednu veřejnou zakázku, jejíž celková předpokládaná hodnota vzniká součtem předpokládaných hodnot obou poptávkových řízení, tj. 155 620 000 Kč bez DPH a přesahuje finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (137 366 000 Kč bez DPH). Zadavatel měl povinnost zadat nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v odpovídajícím druhu zadávacího řízení.  

Pokuta byla uložena příkazem, který již je zveřejněn ve sbírkách rozhodnutí ÚOHS.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/028 – S0098/2023

 

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

24. května 2023 / Krajský soud podpořil názor Úřadu v případech zneužívání zakázkového práva Krajský soud v Brně zamítl dvě žaloby společnosti VYSSPA Sports Technology, s. r. o., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V obou případech společnost napadla rozhodnutí druhého...

18. května 2023 / Májová konference umožnila výměnu informací a názorů mezi ÚOHS a odbornou veřejností Za vysokého zájmu ze strany zadavatelů, dodavatelů a odborníků na veřejné zadávání se ve dnech 17. a 18. května 2023 uskutečnil na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže druhý ročník...

17. května 2023 / Začal druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách Za vysokého zájmu ze strany zadavatelů, dodavatelů a odborníků na veřejné zadávání začal na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže prvním dnem druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách

17. května 2023 / ÚOHS vydává Sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další sborník svých vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek; po dopravě se tentokrát zaměřuje na rozhodnutí vydaná v letech...

9. května 2023 / Předseda ÚOHS nově nastavil rozhodovací praxi u maximálních a předpokládaných hodnot rámcových dohod Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil v rámci řízení o rozkladu prvostupňové rozhodnutí ve věci možného spáchání přestupku zadavatele Plzeňské městské dopravní...

4. května 2023 / VFN v Praze nezadávala IT zakázky dle zákona Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Všeobecné fakultní nemocnici v Praze pokutu ve výši jednoho milionu korun za pokračování v přestupku spočívajícího v zajišťování supervizní...

14. dubna 2023 / Předseda ÚOHS potvrdil pokutu 1,5 milionu korun pro brněnské kardiologické centrum Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 1,5 milionu korun Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno za porušení zákona...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz