Další metodický den se zaměří na méně využívané postupy ve veřejném zadávání

21. 2. 2023
První metodický den veřejného zadávání v letošním roce se uskuteční 21. března ve spolupráci s odborníky z Asociace pro veřejné zakázky, a to na téma "s dodavateli se dá jednat a vyjednávat i při zadávání veřejných zakázek".

Cílem nadcházejícího metodického dne je přiblížit méně využívané a neprávem opomíjené způsoby zadávání veřejných zakázek, kterými jsou mj. zjednodušený režim a jednací řízení s uveřejněním. Mnozí zadavatelé jistě mohou mít obavy z méně využívaných postupů, a proto je na místě je blíže představit. Ke slovu budou přizváni odborníci pro oblast veřejného zadávání, a to zástupci Asociace pro veřejné zakázky. Ta má již přímo ve svém sloganu „Sdílíme dobrou praxi“. Její představitelé v rámci metodického dne přiblíží nejen svůj pohled na dané možné zadávací postupy, ale budou též sdílet zkušenosti s jejich využíváním v praxi. To vše bude samozřejmě doplněno o poznatky rozhodovací praxe Úřadu. Vzhledem k hlavnímu tématu, kterým je jednání s dodavateli, se přednášející v rámci metodického dne budou rovněž zabývat institutem předběžných tržních konzultací.

Metodický den se koná online a účast je bezplatná.

 
 
 
Tiskové oddělení ÚOHS
23/024

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz