Další metodický den se zaměří na méně využívané postupy ve veřejném zadávání

21. 2. 2023
První metodický den veřejného zadávání v letošním roce se uskuteční 21. března ve spolupráci s odborníky z Asociace pro veřejné zakázky, a to na téma "s dodavateli se dá jednat a vyjednávat i při zadávání veřejných zakázek".

Cílem nadcházejícího metodického dne je přiblížit méně využívané a neprávem opomíjené způsoby zadávání veřejných zakázek, kterými jsou mj. zjednodušený režim a jednací řízení s uveřejněním. Mnozí zadavatelé jistě mohou mít obavy z méně využívaných postupů, a proto je na místě je blíže představit. Ke slovu budou přizváni odborníci pro oblast veřejného zadávání, a to zástupci Asociace pro veřejné zakázky. Ta má již přímo ve svém sloganu „Sdílíme dobrou praxi“. Její představitelé v rámci metodického dne přiblíží nejen svůj pohled na dané možné zadávací postupy, ale budou též sdílet zkušenosti s jejich využíváním v praxi. To vše bude samozřejmě doplněno o poznatky rozhodovací praxe Úřadu. Vzhledem k hlavnímu tématu, kterým je jednání s dodavateli, se přednášející v rámci metodického dne budou rovněž zabývat institutem předběžných tržních konzultací.

Metodický den se koná online a účast je bezplatná.

 
 
 
Tiskové oddělení ÚOHS
23/024

15. září 2023 / V zakázce na výstavbu metra D nejsou reálné překážky soutěže, rozhodl předseda ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vyhověl rozkladu Dopravního podniku hlavního města Prahy proti prvoinstančnímu rozhodnutí, jímž bylo nepravomocně zrušeno...

14. září 2023 / Stanovisko Úřadu k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023...

23. srpna 2023 / Předseda Mlsna potvrdil pokutu 500 000 korun pro ŘSD za nesprávné zadání pravidelných zakázek Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ředitelství silnic a dálnic ČR a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, jímž byla tomuto zadavateli uložena...

10. srpna 2023 / ÚOHS snížil pokutu uloženou CZVV na 350 tisíc korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna opětovně rozhodl v případě veřejné zakázky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na zajištění informační...

17. července 2023 / Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách V neděli 16. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Její součástí je nové ustanovení v § 242 odst. 5, které upravuje stanovení konce...

4. července 2023 / ÚOHS uložil DS Ďáblice pokutu za dělení zakázky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě správního řízení zahájeném ex offo uložil Domovu pro seniory Ďáblice pokutu ve výši 150 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

22. června 2023 / Úřad vydal aktualizovaný sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktualizoval svůj sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy, do něhož nově zahrnula další významná rozhodnutí až do konce...

21. června 2023 / Senát vzal na vědomí výroční zprávu ÚOHS za rok 2022 Předseda Petr Mlsna dnes v Senátu prezentoval výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2022. Horní komora Parlamentu České republiky vzala výroční zprávu na vědomí

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz