Technické služby Chomutov nakupovaly naftu mimo zákonem stanovené zadávací postupy

25. 10. 2022
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 600 000 korun pro zadavatele Technické služby města Chomutov, příspěvková organizace, za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nákupem pohonných hmot.

Technické služby Chomutov (dále jen TS Chomutov) zadávaly v období od 1. 1. 2017 do 13. 1. 2022 veřejné zakázky, jejichž předmětem byla dodávka pohonných hmot v celkové výši 24 395 812 Kč bez DPH, bez provedení zadávacího řízení nebo jiným zákonem předvídaným způsobem. Zadavatel pořídil v uvedeném období od čtyř různých dodavatelů celkem 41 dodávek motorové nafty do vlastní čerpací stanice určené pro svá vozidla jako jednotlivé veřejné zakázky malého rozsahu, tedy v zásadě bez jakékoliv soutěže podle zákona.

Podle prvostupňového rozhodnutí Úřadu ze srpna tohoto roku představovalo pořizování motorové nafty tímto zadavatelem veřejné zakázky pravidelné povahy. V daném případě měla být stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky součtem ceny, kterou zadavatel uhradil za dodávky stejného druhu během předcházejících 12 měsíců. Na základě výpočtu předpokládané hodnoty jednotlivých veřejných zakázek Úřad dospěl k závěru, že tato hodnota u všech veřejných zakázek přesahuje limit dvou milionů korun bez DPH a nejedná se tedy o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.  

Předseda Úřadu v rozhodnutí o rozkladu potvrdil, že v uvedené věci bylo nutno dodávky považovat za dodávky pravidelné povahy, neboť potřeba pohonných hmot byla trvalá a předvídatelná a pohonné hmoty sloužily k realizaci hlavních činností obviněného, jakými jsou údržba komunikací či veřejné zeleně.  Množství pořizované motorové nafty se navíc mohlo odvíjet od objektivního prvku v podobě kapacity vlastní čerpací stanice. Nebylo tedy možno využít výjimku z postupu při pořizování dodávek pravidelné povahy, neboť k této výjimce je třeba přistupovat restriktivně. Uplatnění výjimky by mohlo vést k situaci, kdy budou pořizovány služby a dodávky ve značných hodnotách mimo zadávací řízení a dojde tak ke zmaření samotného smyslu institutu zadávacího řízení a veřejných zakázek vůbec. Předseda ÚOHS nicméně korigoval konstatování, že dílčí zakázky byly zakázkami nadlimitními, což nicméně na závěru o spáchání přestupku nic nemění. Předseda Mlsna potvrdil také uloženou pokutu.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/153 – R0118/2022

 

25. ledna 2023 / Předseda ÚOHS přivítal v Brně nového šéfa slovenského úřadu pro veřejné zadávání Kuboviče Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes přivítal delegaci ze slovenského Úradu pre veřejné obstarávanie vedenou novým předsedou Peterem Kubovičem, který do funkce...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

28. prosince 2022 / Vysoká pokuta pro město Kyjov za porušení zákona u zakázky na výstavbu a modernizaci koupaliště Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad města Kyjova a potvrdil tak pokutu ve výši 500 000 korun, která byla tomuto zadavateli prvostupňově uložena za...

20. prosince 2022 / Úřad publikoval metodický dokument k objasňování a doplňování nabídek v zadávacích řízeních Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval metodický dokument k aplikaci ustanovení § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek z hlediska své aktuální rozhodovací praxe. Uvedené...

14. prosince 2022 / Úřad zpracoval sborník rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek v dopravě Zadávací řízení či nabídková řízení v oblasti dopravy patří k bezesporu k velice sledovaným tématům, ať už jde o zakázky na významné dopravní stavby, údržbu komunikací, nákupy...

5. prosince 2022 / Společné stanovisko ÚOHS a MMR k výkladu „stáří“ referenčních zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj zaujaly společné výkladové stanovisko k problematice výkladu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona...

2. prosince 2022 / Otázky a odpovědi z 8. metodického dne veřejného zadávání Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval odpovědi na dotazy, které byly položeny v rámci 8. metodického dne veřejného zadávání, který se týkal zodpovědného přístupu k zadávání...

29. listopadu 2022 / Rada EU schválila nařízení o zahraničních subvencích, omezí nespravedlivé zvýhodnění firem ze třetích zemí Pod vedením českého předsednictví včera Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz