České předsednictví dokončuje schvalování nařízení o zahraničních subvencích narušujících soutěž

14. 7. 2022
Pod vedením českého předsednictví bylo včera v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER I) dosaženo dohody členských států o návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících hospodářskou soutěž. Dnes předběžný souhlas s návrhem vyslovil také Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu.

Na jednáních o podobě nařízení již několik měsíců aktivně participují také zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kteří Českou republiku reprezentovali na jednáních v příslušné pracovní skupině Rady a také v rámci tzv. trialogu mezi Radou EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Trialog byl dokončen v závěru června ještě za francouzského předsednictví.  Nyní se bude připravovat finální verze návrhu, kterou bude schvalovat Evropský parlament a Rada, tedy ministři členských států.

Účelem nařízení je řešit narušení hospodářské soutěže způsobená subvencemi, které třetí země poskytují podnikům působícím na vnitřním trhu Evropské unie. Evropská komise získá na základě nové legislativy pravomoc přezkoumat jakoukoli hospodářskou činnost, která je příjemcem subvence ze strany třetí země na vnitřním trhu. Měla by tak být zaručena spravedlivá hospodářská soutěž mezi všemi evropskými i mimoevropskými podniky, které působí na vnitřním trhu.

Konkrétně bude Komise moci předběžně schvalovat významné fúze mezi podniky o hodnotě převyšující 500 milionů eur a nabídky v rámci veřejných zakázek, jejichž objem bude přesahovat 250 milionů eur. Kromě toho bude moci Komise přezkoumat z hlediska zahraničních subvencí i jakékoliv další situace na trhu, spojování podniků a veřejné zakázky menšího rozsahu.

Evropská komise bude mít v dané oblasti výlučnou pravomoc, pokud zjistí převažující negativní dopady zahraniční subvence na vnitřní trh, bude moci uložit nápravná opatření či přijmout závazky, které narušení soutěže odstraní.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/109

 

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz