Začíná české předsednictví v Radě EU, ÚOHS přibližuje své aktivity v informačním listu

1. 7. 2022
Česká republika dnes zahajuje své druhé předsednictví v Radě Evropské unie. Úkolem předsednického státu je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy mezi jednotlivými státy, ale také zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery.

Aby byla zajištěna kontinuita, tvoří členské státy předsednická tria, která připravují společný program. V předsedání Radě se státy střídají po půl roce. Česká republika nyní přebírá předsednictví po Francii.

Mezi priority českého předsednictví patří:

  • zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  • energetická bezpečnost
  • posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
  • strategická odolnost evropské ekonomiky
  • odolnost demokratických institucí

logo CZPRES 2022Do předsednictví jsou zapojena všechna rezortní ministerstva i další orgány státní správy. Aktivně se bude přede předsednictví účastnit také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který se bude věnovat agendám souvisejícím s oblastmi ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory. Zástupci Úřadu se budou podílet zejména na projednávání agendy v pracovních skupinách Rady EU. Půjde například o nová pravidla veřejné podpory pro oblast pozemní dopravy, jednání o dalším směřování soutěžní politiky apod. Francouzské předsednictví stihlo dokončit jednání o důležitém nařízení o digitálních trzích a právě včera také o nařízení regulujícím subvence ze třetích zemí, na českém předsednictví nyní bude alespoň formální přijetí a vyhlášení těchto předpisů.

ÚOHS se bude na předsednictví podílet také dvěma akcemi v České republice. V září bude pořádat setkání expertní skupiny prvoinstančních orgánů dozorujících veřejné zakázky a v říjnu uskuteční na Pražském hradě konferenci Evropský soutěžní den, které se zúčastní například výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager a vrcholní představitelé evropských soutěžních úřadů.

Podrobnosti o předsednictví České republiky v Radě EU i o zapojení ÚOHS dočtete v informačním listu, který k této příležitosti vydáváme.

Informační list 1/2022 obálka

 

Informační list ÚOHS a české předsednictví EU 2022

Oficiální internetová stránka českého předsednictví

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/105

 

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz