Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání převzal soudce David Raus

19. 5. 2022
V rámci Májové konference o veřejných zakázkách udělil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna ocenění za přínos hospodářské soutěži a veřejným zakázkám JUDr. Davidu Rausovi, Ph.D.

Oceněný řadu let působí jako soudce správního senátu Krajského soudu v Brně a v rámci justice byl jedním z prvních, který se začal specializovat na problematiku hospodářské soutěže a veřejných zakázek.

Medaile, kterou předseda ÚOHS může udělovat na základě nařízení vlády č. 197/2021, je udělována osobnostem, které významným způsobem přispěly k rozvoji práva hospodářské soutěže nebo veřejného zadávání. V minulém roce toto ocenění převzal první předseda ÚOHS Stanislav Bělehrádek a akademik Josef Bejček.

JUDr. David Raus, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde následně získal rovněž tituly JUDr. a Ph.D. v oboru Obchodního práva. Na fakultě dodnes vyučuje, zejména na katedře obchodního práva.

Po krátkém působení v advokacii byl v letech 1999-2003 ředitelem legislativně právního odboru na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde rovněž zastával funkci předsedy rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže. V roce 2003 přešel z exekutivy do justice, nejprve jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu a od roku 2006 pak jako soudce správního senátu na Krajském soudě v Brně. V rámci správního soudnictví byl jedním z prvních, kdo se specializoval na oblast ochrany hospodářské soutěže a veřejného zadávání. Od té doby se stal autorem stovek rozsudků, které formují výklad soutěžních i zakázkových pravidel. Výrazným způsobem tak ovlivňuje rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. David Raus je rovněž významným autorem odborné literatury, zejména komentářů k zákonům.

 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/083

 

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz