Předseda ÚOHS potvrdil pokutu 800 000 Kč za přestupky při nákupu policejních pušek a samopalů

24. 9. 2021
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ministerstva vnitra České republiky a potvrdil tak uložení pokuty ve výši 800 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupech pušek a samopalů pro Policii České republiky.

Úřad v rozkladem napadeném prvostupňovém rozhodnutí konstatoval spáchání přestupků u veřejných zakázek „Samopaly a pušky včetně příslušenství a zaměřovačů“ z roku 2020, „Samopaly a pušky H&K včetně příslušenství a zaměřovačů Zeiss“ z roku 2018 a u části č. 1 „Samopaly a pušky značky Heckler & Koch, včetně zaměřovačů Zeiss a příslušenství – 684 souprav“ veřejné zakázky „Obměna a doplnění výzbroje pro boj terorismem“ z roku 2017. Ve všech třech případech zadavatel postupoval v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez jakékoliv soutěže, aniž by byly splněny podmínky pro použití tohoto druhu zadávacího řízení. Celkem takto nakoupil 1 873 souprav zbraní.

Úřad neuznal argumentaci zadavatele, že se jednalo o tzv. dodatečné dodávky, které mohou být pořizovány nejdéle 3 roky od uzavření původní smlouvy, pokud delší doba není odůvodněna zvláštními okolnostmi. K uzavření původních smluv na nejčastější typ zbraní přitom došlo před 16-19 lety.

V podaném rozkladu Ministerstvo vnitra zejména namítalo, že Úřad nezohlednil délku životního cyklu zbraní, akutní potřebu dodávek, neprokázal dostatečně materiální stránku přestupku či uložil pokutu v nepřiměřené výši. Předseda Úřadu rozklad zamítl a podpořil závěry prvostupňového rozhodnutí. Předseda Mlsna nevyloučil možnost pořízení dodatečných dodávek předmětných zbraní i po uplynutí doby 3 let od uzavření původní smlouvy, současně však uvedl, že prodloužení této doby nemůže být bezbřehé a musí mít limity, přičemž čím více je zákonná 3letá doba překročena, tím intenzivnější musí být zvláštní okolnosti, aby takové překročení legitimizovaly. Nadto předseda Mlsna uvedl, že v případě nejčastěji pořizovaného typu zbraně ani nelze hovořit o dodatečných dodávkách, protože zadavatel takto nakoupil výrazně větší množství zbraní, než kolik odebral při jejich prvotní dodávce.

Právní názor předsedy Úřadu na danou problematiku navazuje na rozhodnutí z počátku letošního roku, jímž bylo Ministerstvu vnitra zakázáno plnění jedné z dodatečných dodávek. Podrobnosti zde: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/2933-predseda-mlsna-zakazal-plneni-smlouvy-na-dodavky-samopalu-a-pusek-pro-policii-cr.html

Tiskové oddělení ÚOHS
21/129 – R0122/2021

21. října 2021 / Za přístavbu školy v Nehvizdech uložil ÚOHS druhou pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dobrovolnému svazku obcí (DSO) k zajištění přístavby školy v Nehvizdech pokutu ve výši 500 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

19. října 2021 / Úřad bude spolupracovat také s brněnskou MENDELU Projekt navazování spolupráce a oboustranně přínosných kontaktů mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a akademickou sférou opět pokročil, když dnes předseda ÚOHS Petr Mlsna...

19. října 2021 / Čtvrtý metodický den veřejného zadávání již na počátku listopadu - aktualizováno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 2. listopadu 2021 již čtvrtý metodický den veřejného zadávání. I tentokrát bude metodický den realizován pouze v online podobě, a to...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz