Předseda Úřadu definitivně nevyhověl návrhu společnosti EUROVIA proti zakázce na stavbu úseku I.D metra

29. 6. 2021
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad společnosti EUROVIA CS, a. s., proti prvostupňovému rozhodnutí ve věci zadávacího řízení Dopravního podniku hl. m. Prahy „Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část“. Návrh dodavatele EUROVIA CS tak byl v převážné části zamítnut, v části týkající se neprodloužení lhůty pro podání nabídek bylo správní řízená zastaveno, neboť této části návrhu nepředcházely včasné námitky.

Dodavatel EUROVIA CS ve svém návrhu namítal nezákonnost jak u zadávacích podmínek, tak v postupu zadavatele. Jednalo se například o údajnou nedostupnost části zadávací dokumentace a její neúplnost, délku lhůty pro podání nabídek, nejasnost vymezení požadavků na prokazování kvalifikace a další nejasné či nepřiměřené požadavky zadavatele. Úřad nicméně v prvostupňovém rozhodnutí z března tohoto roku v rovině rozporovaných skutečností neshledal důvody k uložení nápravného opatření.

V podaném rozkladu společnost EUROVIA CS rozporovala všechny výroky napadeného rozhodnutí, zejména tvrdila nezákonnost napadeného rozhodnutí, jeho nepřezkoumatelnost, nedostatek důkazů a rozpory s předchozí rozhodovací praxí Úřadu. Předseda Mlsna po posouzení všech rozkladových námitek navrhovatele prvostupňové rozhodnutí potvrdil a rozklad zamítl, pouze jeden z výroků prvostupňového rozhodnutí byl zrušen a jeho materie byla věcně posouzena v rámci výroku, kterým byl návrh zamítnut jako celek. 

Předseda Mlsna na úvod svého rozhodnutí zdůraznil celkový charakter podaného návrhu, v němž byly tvrzeny četné nezákonnosti zadávacích podmínek, aniž by se navrhovatel jakkoliv snažil o jejich odstranění ještě v průběhu zadávacího řízení. V rámci vypořádání nepřezkoumatelnosti prvostupňového rozhodnutí uzavřel, že rozsah reakce na konkrétní námitky má být přiměřený jejímu významu a hloubce, nikoliv obsáhlosti. Dodal pak, že v otázce nastavení zadávacích podmínek, proti nimž se navrhovatel především vymezoval, má zadavatel velký prostor pro vlastní úvahy a je oprávněn k jejich nastavení v souladu s potřebami realizace veřejné zakázky za dodržení zákonných omezení. V tomto směru nebyl v postupu zadavatele shledán žádný exces. „Do zadávacích podmínek, které respektují zákon, jsou přiměřené, objektivní, nediskriminační a pro zadavatele představují určitou racionální kvalitu, není Úřad oprávněn zasáhnout,“ uzavřel předseda ÚOHS.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/097 – R0060/2021

21. října 2021 / Za přístavbu školy v Nehvizdech uložil ÚOHS druhou pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dobrovolnému svazku obcí (DSO) k zajištění přístavby školy v Nehvizdech pokutu ve výši 500 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

19. října 2021 / Úřad bude spolupracovat také s brněnskou MENDELU Projekt navazování spolupráce a oboustranně přínosných kontaktů mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a akademickou sférou opět pokročil, když dnes předseda ÚOHS Petr Mlsna...

19. října 2021 / Čtvrtý metodický den veřejného zadávání již na počátku listopadu - aktualizováno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 2. listopadu 2021 již čtvrtý metodický den veřejného zadávání. I tentokrát bude metodický den realizován pouze v online podobě, a to...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz